Mats Andersson: ”Det måste ju finnas ett ljus bortom allt mörker”

Psykisk ohälsa är ett stort samhällsproblem, en folksjukdom, som drabbar fler och fler. Statistiken ger tydliga svar, den psykiska ohälsan i Kalmar län ökar, år för år. I en artikelserie kommer Barometern-OT att belysa detta. Tala med drabbade, med dem som arbetar för att hjälpa och stötta och lyfta fram projekt och satsningar som görs i länet för att bryta trenden. Få den psykiska ohälsan att minska.
Mats AnderssonSkicka e-post
KALMAR • Publicerad 22 mars 2023 • Uppdaterad 29 mars 2023
Mats Andersson
Detta är en personligt skriven text i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

I år, många år dessvärre, har problemet med den växande psykiska ohälsan diskuterats. Kommunala och regionala politiker har så vackert talat om krafttag. Tjänstemän inom socialtjänsten, personal inom sjukvården och psykiatrin har förtvivlat försökt hitta lösningar.

Men vare sig nya lösningar eller politiska krafttag har haft någon framgång.

I Kalmar län uppger sju av tio unga tjejer, 16–29 år, att de upplevt lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest under såväl 2021 som 2022. Sju av tio unga tjejer. Helt fruktansvärt. En ökning av psykisk ohälsa med 25 procentenheter de senaste tio åren.

När det gäller unga pojkar är siffrorna lite mindre alarmerande, men fruktansvärt bedrövliga. Knappt var annan ung kille, ungefär 45 procent

Även när det gäller unga vuxna, 30–44 år, är statistiken skrämmande. 53,5 procent av kvinnorna och 38,2 av männen har brottats med psykisk ohälsa.

Siffrorna från Folkhälsomyndigheten är krassa fakta. Den ytterst sorgliga utvecklingen vad gäller psykiskt mående i Sverige de senaste tio åren är heller inte okänd. Beslutsfattande politiker, ansvariga tjänstemän och alla som arbetar inom psykiatrin, öppen eller sluten, känner till verkligheten.

Den stora frågan för en amatör är: varför händer inte något? Det jag skriver om är psykisk ohälsa. De som drabbas av detta i unga år riskerar både fördjupad sjukdomsbild eller i värsta fall tröttna på livet.

Det är med denna svarta verklighetsbild som bakgrund som Barometern-OT nu lyfter fram den psykiska ohälsan i en reportageserie. Vi har pratat med drabbade, med psykologer på barn- och ungdomshälsan, personal inom socialtjänsten och på BUP och naturligtvis skolsköterskor. Allt för att få fram en bild av hur detta samhällsproblem ska kunna angripas och helst lösas.

Den bild som går att urskilja är att det är väldigt viktigt att skilja på psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. Att stress och press både privat, i skolan eller på jobbet kan vara tuff att hantera.

Ytterligare ett, svårlöst, problem är hur vi hanterar sociala medier. Många ungdomar kan vittna om mobbning och trakasserier om hur man inte längre kan hitta en egen fredad zon i livet.

Men samtidigt finns det naturligtvis både hopp och möjligheter att bryta den negativa utvecklingen. Birgitta Torstensson, skolläkare i Oskarshamn, vill att stigmatiseringen av att må dåligt måste brytas: ”Orden ångest och depression har blivit vardagsuttryck för många, men behöver inte vara psykisk sjukdom. Det är inte en depression att vara ledsen, det är helt normalt. Alla är ledsna då och då.”

För att ta den här reportageserien vidare och djupare hoppas jag få kontakt med dig som själv eller som anhörig eller vän varit med om att hantera psykisk ohälsa. Jag söker efter exemplen på hur problemet med psykisk ohälsa kan lindras och lösas.

För även om verkligheten just nu är svart måste det ju finnas ett ljus bortom allt mörker. Fram med allt som andra kan och dra nytta av.

Mig når ni på telefon 0480-592 66 eller via mejlen mats.andersson@barometern.se