Kalmar

Lägre kostnad för socialbidrag

En effektivare socialförvaltning med gemensam målbild, större fokus på klienternas behov och tydligare arbetsprocess har gjort att personer med behov av försörjningsstöd idag får snabbare hjälp och bättre stöd av socialförvaltningens försörjningsstödsenhet.
Kalmar. • Publicerad 1 november 2017