Ingen människa är en ö

Jag var hos min syster nyligen. Vi bor i samma stad men ses ändå inte särskilt ofta. Dels för att andra saker tenderar att komma emellan, dels för att vi har en del brister i kommunikationen.
Publicerad 8 november 2017