Hitta ditt parti – testa vår valkompass!

Kalmar Artikeln publicerades
Vilka partier sympatiserar du med? Testa dig själv i vår valkompass.
Vilka partier sympatiserar du med? Testa dig själv i vår valkompass.

Vilket parti är du mest lik? Svara på 25 påståenden i vår valkompass här i artikeln och få ett svar inom några minuter.

Till varje påstående finns en film som presenterar för- och motargument. Vissa frågor kan bytas ut under valrörelsens gång beroende på vilka ämnen som blir aktuella i samhällsdebatten. Testet är framtaget av TT i samarbete med journalisten och författaren Christer Isaksson och Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

 

FAKTA

Mer om valkompassen

Valkompassen består av 25 påståenden om sakfrågor, där du tar ställning på en fyrgradig skala; instämmer helt, instämmer delvis, delvis emot respektive helt emot. Du kan även välja att ha ingen åsikt.

Till varje fråga finns en video som kortfattat förklarar bakgrunden till frågan samt de främsta för- respektive motargumenten (finns även som text).

Efter de 25 sakfrågorna kan du välja att markera dina tre viktigaste frågor

När du tagit ställning till sakfrågorna får du ett resultat som visar vilket av de nio partierna (åtta riksdagspartierna och Fi) som står dig närmast åsiktsmässigt.

Valkompassen är framtagen av TT Nyhetsbyrån tillsammans med journalisten Christer Isaksson samt statsvetaren Tommy Möller. De har granskat partiprogrammen och intervjuat partiföreträdare.

Visa mer...