Här får man lära utan att göra läxor

Kalmar Artikeln publicerades

På friskolan Montessoriskolan Regnbågen i Kalmar har eleverna inga läxor förrän i årskurs fyra, och då bara engelskaglosor.

– Vi bör skapa den arbetsmiljön så eleverna hinner under skoltid. Det ska vara arbetsro och till viss del möjligt till individuellt arbete. En klassläxa tenderar att bli väldigt generell och i verkligheten är inte alla elever på samma ställe i alla ämnen, säger Janne Johansson som är en av två lärare för klass 3-4-5 med 34 elever på Regnbågen.
Han ser systemet med två lärare som delar på ansvaret som en nyckel till att kunna skippa läxor. Han och kollegan kan dela på klassen vid genomgångar och övningar och är ett allmänt stöd för varandra.
– Man hinner lite mer, säger han.
För den som varit sjuk eller bortrest kan det behövas hemuppgifter för att komma ifatt.
– Vår uppfattning är att det går lika lång tid för att dela ut läxan, förklara hur eleverna ska göra och så kommer de tillbaka och jag ska förhöra dem. Då har jag nästan förbrukat lika mycket tid som om vi skulle ha gjort uppgiften under skoltid, säger Janne Johansson.
Finns inga andra syften med läxor?
– Det man hör ibland är att eleverna behöver förbereda sig för det blir läxor på högstadiet, men pratar man med högstadiepersonal säger de att man behöver läxor för att förbereda sig för gymnasiet. Det är ingen vettig förklaring. Det jag kan förstå är föräldrar som tycker att läxan är bra för det ger en inblick som förälder. Men det är inte skolans huvudsyfte att informera föräldrarna, säger Janne Johansson som tycker att politikerna svänger mycket i skolfrågor.
– I år är det valår, det märks, säger han.
Vad anser du om att politiker både från höger och vänster vill att alla skolor ska införa läxhjälp?
– Då går tid i skolan åt det. Skolorna borde vara skyldiga att erbjuda en bra arbetsmiljö i stället.