Handgrävd kanal där fartygen drogs

I mitten av 1500-talet byggdes Drags kanal på uppdrag av Gustav Vasa. Kanalen grävdes för att underlätta för sjöfarten. Idag är kanalen förklarad som fornminne.
Drag • Publicerad 2 oktober 2017