”God ekonomi kräver ibland hårda nypor”

Ordning och reda i ekonomin. Den besparing som gör minst ont. Trygg övergång för brukare och personal. Det är kommunledningens försvar för en privatisering av personliga assistenter.
Men beslutet pekas också ut som svårast under hela mandatperioden.
Kalmar • Publicerad 9 februari 2018
Foto: Anton Lernstål