Gamla brandstationen under omdaning

Kalmar Artikeln publicerades

Arbetena med att bygga om gamla brandstationen till bostäder, kontor och kommersiella lokaler har påbörjats.

Arbetet med att göra om gamla brandstationen till bostäder och kontor har börjat. Om två år ska allt vara klart.
Foto: Emma Arenius
Arbetet med att göra om gamla brandstationen till bostäder och kontor har börjat. Om två år ska allt vara klart.

Det är full aktivitet utanför och inuti Glebes byggnader vid Systraströmmen. När allt är klart ska det finnas drygt 40 hyreslägenheter i husen och över 3 500 kvadratmeter kommersiella ytor. Helt klart ska det vara sommaren 2020.