Frida Lindström: Frida Lindström: Larmtorgets partyknarkare finansierar det växande vapenvåldet

Det är inte bara missbrukare som köper knark.
Barometerns Frida Lindström resonerar kring hur ”vanliga” människors festvanor understödjer de kriminella nätverken.
Foto: Montage