Försäkringskassan måste lita på läkarna

Kalmar Artikeln publicerades
Regering och riksdag måste agera. Lars Gustavsson Wallander kräver att regelverket som Försäkringskassan arbetar med ses över och ändras. "Det är oacceptabelt att sjuka människor kommer i kläm."
Foto:Mats Andersson
Regering och riksdag måste agera. Lars Gustavsson Wallander kräver att regelverket som Försäkringskassan arbetar med ses över och ändras. "Det är oacceptabelt att sjuka människor kommer i kläm."

Gör om, gör rätt. Regeringen måste se över de regelverk som styr Försäkringskassans arbete. "Det är oacceptabelt att människor får lida", säger läkaren Lars G Wallander.

Lars Gustavsson Wallander är specialist i allmänmedicin och arbetar på Specialistläkargruppen i Kalmar. Han är behandlande läkare för Marie Franzén Håkansson, vars situation Barometern skrev om tidigare i år, plus flera andra patienter som strider med Försäkringskassan för att få rätt till sjukpenning eller sjukersättning.

Marie Franzén Håkansson beskrev sin situation så här:

"Under hösten förra året blev mina besvär värre och jag blev sjukskriven på heltid. Det var då Försäkringskassan, med fem dagars varsel, meddelade att den bedömde att jag inte längre hade nedsatt arbetsförmåga. Hela min värld rasade samman."

  – Det här är tyvärr inte en unik verklighetsbild. Jag själv har flera patienter i samma situation, detta är en horribel verklighet i dagens Sverige. Försäkringskassan borde ha som arbetsuppgift av vara stödjande, stöttande och förstående i kontakterna med sjuka människor. Verkligheten är att den med hänvisning till sitt regelverk misstror människor, vilket innebär stort lidande för patienten och ökade samhällskostnader, säger Lars G Wallander.

  Det som upprör honom mest är att hans medicinska kompetens underkänns av personal på Försäkringskassan som helt saknar medicinsk utbildning.

  – Jag ser mig lite som mina patienters advokat. Jag har otaliga gånger talat med handläggare på Försäkringskassan, de samtalen gör mig besviken. De som handlägger mina läkarintyg är alldeles för ofta outbildade och dåligt förankrade i verkligheten. Ska man ta ställning i medicinska frågor borde grundkravet vara att man har någon medicinsk kompetens. Men jag klandrar egentligen inte dem, i grunden handlar detta om att de sitter fast i ett omänskligt regelverk. Det är politiken som måste lösa problemet, nu. Jag kan inte förstå hur en socialdemokratisk regering kan göra så här mot små utsatta människor som behöver samhällets stöd.

  Hur kan politiken lösa det här problemet?

  – Det finns flera sätt. Kortsiktigt handlar det om att se över och förändra det regelverk som Försäkringskassan arbetar med. Grundregeln måste vara att sjuka människor har rätt till ersättning, punkt. Självklart kan det förekomma felaktiga diagnoser i läkarintyg, fast min uppfattning är att det är ytterst sällsynt. Dessa fel kan, av medicinskt kompetent personal, då rättas till i efterhand.

  – Ser man det mer långsiktigt anser jag att det inte behövs så många handläggare på Försäkringskassan. Det ska räcka med ett läkarintyg för att du ska få bli sjukskriven och få din ersättning. En sådan förändring skulle spara miljarder åt samhället och ge oerhört många sjuka människor ett bättre liv.

  – Men som sagt. Detta är ytterst ett politiskt problem. Ett stort samhällsproblem vi inte får acceptera. Gör om, gör rätt är mitt korta råd till riksdag och regering.