Fler åkerier väljer flytande gas i tanken

Allt fler åkerier väljer flytande biogas i tanken på de tyngre fordonen. De senaste tre åren har tankställen för flytande biogas byggts i Sverige, främst längs med E4:an och hittills finns ett tankställe i Kalmar län.
Kalmar • Publicerad 3 mars 2021 • Uppdaterad 23 mars 2021
Foto: Timo Julku/ Öresundskraft Länsstyrelsen