Kalmar

Får inte klaga - är inte granne

En man bosatt i stadsdelen Stensberg får inte överklaga ett beviljat bygglov för tillbyggnad av garage i stadsdelen Berga.
Kalmar • Publicerad 8 januari 2016