Ett öppet hus – på många plan

Kalmar Artikeln publicerades

I 175 år har Barometern varit en spegel av sin tid. Så också tidningshuset, som funnits på samma plats sedan år 1845. När vi i dag öppnar den nya entrén mot Stortorget, öppnar vi också porten mot en ny tid.

Den renoverade byggnaden ser på utsidan ut nästan som förr, bortsett från flytten av entrén. Fasaden har fått ny färg, gamla takpannor och fönster har bytts mot nya. Men inte mer än så.

Insidan däremot går inte att känna igen. Ni som besökt oss i det gamla huset – och ni är många genom åren – förstår vad jag menar när ni tittar på bilderna här intill.

När nuvarande huskropp restes år 1955 var det för en helt annan produktion än den vi har i dag. Då låg tryckeriet i huset och i sätteriet formades textrader av bokstäver i bly. Här lagrades pappersbalar, hanterades tryckfärger och skvalpades med framkallningsvätskor. Det bullrade och luktade.

  På redaktionen satt de flesta medarbetarna i mindre och avskilda rum, kanske för att få lugn och ro att jobba med dagens texter inför kvällens deadline, den enda man hade att förhålla sig till. Kanske fanns också mer tid för chefer att promenera i långa korridorer ut till medarbetarna.

  I dag är allt annorlunda. Tryckpressen finns i Karlskrona, kemikalier, blytyper och högljudda skrivmaskiner är ersatta av tysta datorer. Att göra tidning är inte längre en industriell verksamhet.

  Men kanske är den största skillnaden att vi inte längre bara arbetar mot den tryckta tidningens deadline, utan också mot en webb som uppdateras 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Och där sociala medier blir allt viktigare för att nå ut med journalistiken och bygga relationer med läsarna.

  Det ställer krav på ständig kommunikation. Om vad som händer. Om vad som ska göras. Om hur det ska göras. Det måste gå snabbt, och vi måste samarbeta. Det gör man inte i slutna rum och svåröverblickade korridorer. Därför bygger det nya huset på öppenhet, på korta avstånd, på tillgänglighet.

  Avstånden behöver också vara korta mellan avdelningarna i huset. Nya produkter, tjänster och tekniska lösningar måste tas fram oftare och snabbare än tidigare i tidningshistorien. Ett intimt samarbete mellan journalister, teknikutvecklare, affärsutvecklare och annonssäljare är därför en nödvändighet.

  Det nya huset är konstruerat för att stimulera möten – spontana och planerade – över dessa gränser. Gångstråk, möbler och mötesplatser är strategiskt utplacerade i alla delar av huset. Alla våningsplan har en egen kaffemaskin, men den maskin som gör godast kaffe finns bara i ett exemplar, på ett ställe. Gissa var alla medarbetare i huset kommer att stöta på varandra? Och det är ju som en klok person sa en gång: Påhittighet trivs bäst i sällskap.

  Men – och nu kommer jag till det viktigaste – huset ska också vara öppet på ett annat plan. Mot er läsare, och mot allmänheten.

  Med anledning av att vi i år fyller 175 år kommer vi under året att ordna en föreläsningsserie som vänder sig uteslutande till er prenumeranter. I anslutning till föreläsningen gör vi också en rundvandring i nya huset.

  Först ut som gästföreläsare är Marcus Oscarsson, journalist och politisk kommentator på TV4, med ett förflutet som lokalredaktör på Barometern-OT. Han kommer till nya tidningshuset i slutet av april.

  Mer information om föreläsningarna kommer inom kort.