Enighet om att sjuka måste ha rätt till välfärden

Kalmar Artikeln publicerades
Med Anders Henriksson (S), Yvonne Hagberg (S), Gudrun Brunegård (KD), Pierre Edström (L) och Lars Gustavsson Wallander runt bordet arrangerade Barometern ett samtal om hur sjukförsäkringssystemet fungerar i verkliga livet. Ett samtal om hur dagens system ska kunna ändra så att sjuka människor inte riskerar att hamna vid sidan av samhällets välfärdssystem.
Foto:Mats Holmertz
Med Anders Henriksson (S), Yvonne Hagberg (S), Gudrun Brunegård (KD), Pierre Edström (L) och Lars Gustavsson Wallander runt bordet arrangerade Barometern ett samtal om hur sjukförsäkringssystemet fungerar i verkliga livet. Ett samtal om hur dagens system ska kunna ändra så att sjuka människor inte riskerar att hamna vid sidan av samhällets välfärdssystem.

Sjuka människor ska ha rätt till ersättning. Fungerar inte systemet måste det ses över och förändras. Klara besked från fyra ledande sjukvårdspolitiker.

Allt fler och fler människor nekas sjukpenning i dagens Sverige, detta trots att läkare bedömt dem som så sjuka att de inte klarar av att arbeta. Denna situation gör läkaren Lars Gustavsson Wallander upprörd och bekymrad.

– Gör om, gör rätt. Det är politiken som måste lösa problemet, nu. Jag kan inte förstå hur en socialdemokratisk regering kan göra så här mot utsatta människor som behöver samhällets stöd, förklarade Lars Gustavsson Wallander i en intervju i Barometern.

  Hur ser då politiken på Lars Gustavsson Wallanders kritik? Barometern ordnade ett möte mellan landstingsråden Anders Henriksson (S), Yvonne Hagberg (S), Gudrun Brunegård (KD), Pierre Edström (L) och Lars Gustavsson Wallander.

  Hur upplever du situationen med sjukskrivningarna i dag, Lars Gustavsson Wallander?

  – Med en ständigt tilltagande frustration. Det blir stadigt sämre med tryggheten i vårt samhälle. Om jag hade fått bestämma skulle sjukskrivningsfrågan vara en fråga för oss läkare. Låt oss som har kunskapen avgöra och ha ansvaret för både sjukskrivningar, utbetalningar och rehabilitering.

  Vad kan då politiken göra?

  – Vi måste lyssna på professionen och framför allt på dem det berör, patienterna. Det är väldigt viktigt att välfärden och då specifikt sjukförsäkringssystemet fungerar som det är tänkt. Det är det jag tar med mig nu, att vi ska sätta oss ned och verkligen lyssna. Vi kan absolut göra mer och bättre än i dag, säger Anders Henriksson.

  – Vi har ett projekt på gång, regeringen utreder det just nu, där Kalmar län ska vara ett försökslän där vi i landstinget tillsammans med läkare och sjukvården tar över ansvaret och resurserna för sjukförsäkringssystemet från Försäkringskassan, får vi genomföra det försöket är det ju precis vad Lars Gustavsson Wallander talar om, fortsätter Yvonne Hagberg.

  Hur ser oppositionen på Lars Gustavsson Wallanders kritik?

  – Det här är signaler jag har fått både från sjukvården och drabbade. Det är allvarligt när samhällets skyddsnät inte fungerar. Jag håller med Lars Gustavsson Wallander, vi måste utgå från den enskilde patientens situation och läkarens bedömningar måste respekteras. Jag kommer i min politiska organisation driva på för att så ska bli fallet, förklarar Gudrun Brunegård.

  – Det finns ett annat problem vi också måste hantera. Läkarna i dag har för mycket administrativt arbete, den bördan måste minskas så att läkarna får mer tid med att träffa patienter och skriva de intyg som behövs för att Försäkringskassan ska kunna bevilja stöd, säger Pierre Edström.

  Situationen med underkända läkarintyg och människor som kommer i kläm är välkänd. De deltagande S-politikerna gav ett konkret löfte om hur problemet ska hanteras lokalt i Kalmar län under samtalet.

  – Jag ska direkt ge landstingets representanter i Försäkringskassans medicinska råd att lyfta de här problemen. Inte minst vill jag ha ett besked om hur utvecklingen rörande läkarintygen i vårt län. Är det så att fler läkarintyg underkänns i dag? I medicinska rådet kan vi konkret föra fram att vi är oroliga för de signaler vi får, exempelvis nu av Lars Gustavsson Wallander, säger Yvonne Hagberg.

  Beskeden från politikerna lugnade Lars Gustavsson Wallander något. Men fortfarande är det stora problemet att eventuella ändringar kommer att ta tid att genomföra.

  – Jag förstår ju att det är svårt att förändra detta vansinniga system snabbt. Men samtidigt, ni måste agera nu. Min verklighet är att jag sitter med små sjuka, trötta och utslitna människor som ser hela sin värld raseras om de inte får någon sjukpenning. Dessa människor måste ju också omfattas av vårt trygghetssystem, säger Lars Gustavsson Wallander.