”Detta måste landstinget lösa”

Kalmar Artikeln publicerades

Skandal och fullständigt oacceptabelt. Pensionärsorganisationerna i länet och Synskadades Riksförbund rasar över beskedet från ögonkliniken.

Chatrine Pålsson Ahlgren, distriktsordförande för SPF, beskriver sig själv som närmast chockad över beskedet från ögonkliniken.
– Jag är oerhört bekymrad, vårt län har Europas äldsta befolkning, det är humanitärt vansinne att neka dem sjukvård. Hur ska en äldre människa klara sig själv om han eller hon förlorar synen. Även äldre människor har ett människovärde, säger Chatrine Pålsson Ahlgren, som också riktar en uppmaning till landstingsmajoriteten.
– Vi i SPF har nästan 10 000 medlemmar här i länet, det kommer att bli uppror bland dem när detta blir allmänt känt. Majoritetspartierna har precis höjt skatten, nu får de, och det snabbt, hitta en lösning så att sparpaketet aldrig blir verklighet.
Även inom länets andra stora pensionärsorganisation är reaktionerna starka.
– Att synskadade äldre skulle nekas behandling på en ögonklinik bekostad med skattemedel är något som inte vi kommer att acceptera. Den som tror att en sådan besparing går att genomföra ser inte den bistra verkligheten som råder för äldre med synproblem.
Bengt Kronblad är distriktsordförande för PRO i Kalmar län. Beskedet att ögonkliniken på länssjukhuset kan tvingas neka många äldre personer i länet sjukvård kom som en chock för honom. Och beskedet från PRO är kort.
– Denna besparing får inte genomföras, den är kontraproduktiv både ur ekonomiskt och humanistiskt perspektiv, detta måste landstinget lösa, säger Bengt Kronblad.
Camilla Boström är ordförande för Diabetesföreningen Kalmar–Öland med omnejd, hon är besviken.
– Det vore väldigt olyckligt om sparförslagen blev verklighet. Vi kommer självklart att ta kontakt med landstingets politiska ledning för att diskutera hur vår vård på ögonkliniken ska kunna säkras, säger Camilla Boström.
Steve Sjögren, S-märkt kommunpolitiker i Kalmar, distriktsordförande för Synskadades Riksförbund i Kalmar län skräder inte orden.
– Besparingsförslaget är en katastrof. Att inte behandla sjukdomstillstånd som går att behandla är helt oacceptabelt. Vi kommer självklart att agera i frågan, besparingsförslaget leder till både psykisk och fysisk ohälsa helt i onödan, säger Steve Sjögren.