Det som händer på Witten stannar på Witten
En unik arbetsplats som är både hierarkisk, glad och lärorik.
En knutpunkt där många människoöden strålar samman.
En mötesplats för erotiska upplevelser mellan främmande.
De senaste femtio åren har det anrika hotellet på Södra Långgatan gett upphov till viktiga livserfarenheter, härliga minnen och blamerande hemligheter.