De ska kartlägga hur unga med psykisk ohälsa får stöd

Att många unga drabbas av psykisk ohälsa är ett faktum. Frågan är hur exempelvis en kommun ska arbeta för att förebygga ohälsan. Svaret på frågan söker Jennie Andersson och Emelie Zetterlund med hjälp av intervjuer med ungdomar i Mörbylånga.
Mörbylånga • Publicerad 12 maj 2023
Foto: Mats Andersson