Därför stängs Salve idag

Kalmar Artikeln publicerades

I dag på morgonen började stängningen av Salvelägret. Ett 40-tal tiggare får nu inte längre finnas kvar på platsen.

1) Varför stängs Salve?

Skälen är flera. Det som gjort det mest akut är den inspektion som Räddningstjänsten har gjort som konstaterar att platsen är brandfarlig. Om Kalmar kommun vill fortsätta att upplåta platsen måste man åtgärda en hel del problem, enligt Räddningstjänsten.

Men en stängning har varit på gång under en längre tid. Vid årsskiftet går Kalmar kommuns avtal med Stadsmissionen ut och planerna var att stängning skulle ske efter det.

  2) Varför kan det inte vara kvar?

  Enligt majoriteten har situationen blivit ohållbar. Fler och fler tiggare ansluter sig och platsen var hela tiden tänkt som en tillfällig lösning. Dessutom avråder den statliga utredning som kom i februari Sveriges kommuner att erbjuda platser åt tiggare.

  3) Varför började man över huvud taget med ett läger?

  Bakgrunden är att tiggarna först bodde på olika parkeringsplatser. Efter ett tag blev det ett sanitärt problem eftersom det saknades toaletter eller ställen att slänga sopor på.

  Under en kort tid erbjöds en del plats vid Stensö camping. Men det blev inte heller hållbart.

  I maj 2015 öppnades därför Salve i form av en försöksverksamhet. Anledningen var att kommunen ville erbjuda en ”drägligare och värdigare boende än det som de har i dag”.

  Verksamheten fick ett tillfälligt bygglov fram till oktober men inte utan problem och protester. Det tillfälliga bygglovet förlängdes dock.

  4) Vad händer nu?

  I dag packar EU-migranterna ihop sina tillhörigheter. Några har redan nappat på erbjudandet om bussresa hem. Andra flyttar vidare till andra ställen i Kalmar kommun. Enligt tidigare uttalanden handlar det då om olika parkeringsplatser i Kalmar.

  5) Hur ställer sig de politiska partierna i Kalmar?

  De är splittrade. Man kan säga att det är en balansgång mellan att inte framstå som hård och omänsklig och att se en lösning på längre sikt. Hårdast förespråkare för en stängning har Moderaterna och SD varit. Vänstern är emot en stängning och är för en lösning med härbärge i stället. Socialdemokraterna har jobbat med att få fler kranskommuner att ta ansvar, samtidigt som man sagt att Salve inte är en långsiktig lösning. Någon lösning på lång sikt verkar dock inte finnas i nuläget från någon av partierna.