Daniel Bogefors: Daniel Bogefors: ”Tipsen kommer att säga något om tiden vi levde i”

Låt oss hyfsa debatten. Det framförs från alla politiska flanker i Kalmar kommun just nu rörande Oxhagen. Om det är något som jag saknat under året med corona är det ett mer nedtonat tonläge, mindre svart, mindre vitt och en ödmjukhet inför faktumet att vi inte vet.
Foto: Mikael Fritzon/TT