Dags för fler gång- och cykelbanor och ny bussgata i Smedby - blir medborgardialog

I december drogs busslinjen i Smedby om för att bättre serva Flygstaden, Smedby industriområde, med pendlingsmöjligheter. Västra delen av Dokumentvägen ska snart få en gång- och cykelbana och planen är att den i nästa steg ska fortsätta till Smedbyvägen.
Smedby • Publicerad 1 mars 2021