Alfsson tyst under nästan hela fullmäktige

Kalmar Artikeln publicerades
Nya fullmäktiges första möte hölls på Glasverandan, och sverigedemokraten Thoralf Alfsson, som satt långt ut mot fönstret, höll tyst mest hela tiden. Bara när egna motionen om gratis julparkering kom upp tog han till orda.
Foto: Mats Holmertz
Nya fullmäktiges första möte hölls på Glasverandan, och sverigedemokraten Thoralf Alfsson, som satt långt ut mot fönstret, höll tyst mest hela tiden. Bara när egna motionen om gratis julparkering kom upp tog han till orda.

Thoralf Alfsson höll en mycket låg profil vid måndagens fullmäktigemöte. I alla frågor utom en företrädde andra partiets linje. Bara den egna motionen om julparkering fick upp honom i talarstolen.

Tidigare har det nästan alltid varit Thoralf Alfsson som fört Sverigedemokraternas talan. På måndagen, med mandatperiodens första församlade fullmäktige, var det plötsligt annorlunda.

När förslaget om tre nya 2:e vice ordförande kom upp var det nyvalde SD-ledamoten Micael Foghagen som tog till orda. Och lite senare, på punkten om detaljplan för nya Tallhagsskolan, yrkade Petra Gustafsson avslag.

Förklaringen fanns i nomineringarna till nya kommunstyrelsen, en namnlista som för Sverigedemokraternas del helt förändrades på söndagskvällen. I stället för Alfsson stod Micael Foghagen och Petra Gustafsson där.

Sverigedemokraterna företräddes i stället av nyvalde ledamoten Micael Foghagen.
Foto: Mats Holmertz
Sverigedemokraterna företräddes i stället av nyvalde ledamoten Micael Foghagen.

Petra Gustafsson var också nominerad till oppositionsråd på en 0,6-tjänst i stället för Thoralf Alfsson.

Thoralf Alfsson höll tyst under hela mötet, och när Barometern i lunchpausen frågade honom vad som hänt hade han bara ett svar: ”Ingen kommentar”. Det hade inte heller Foghagen eller Gustafsson, utan båda hänvisade till distriktsordförande Mattias Bäckström Johansson.

Men när egna motionen om avgiftsfria julparkeringar på Kvarnholmen kom upp, tog Alfsson ändå till orda.

– Jag anser att motionen i princip är bifallen, sa han.

Frågan om 0,6-tjänsten som oppositionsråd, där Petra Gustafsson ställdes mot liberalen Carl-Henrik Sölvinger, avgjordes med sluten omröstning med handskrivna valsedlar. Eftersom M, L, KD och MP gick ihop vann Carl-Henrik Sölvinger med 20 röster, medan Petra Gustafsson fick 9. Det var ändå en röst mer än sverigedemokraternas 8. 32 ledamöter avstod.

LÄS OCKSÅ: