Annons
Insändare

Vision vill ha bättre dialog mellan politiker och tjänstemän

Flera chefer i Torsås kommun upplever att rätten att leda har tagits ifrån dem och möjligheten att ta ansvar för det som ingår i chefsuppdraget omöjliggörs genom att politiken ändrar beslut med kort varsel utan dialog.
Insändare • Publicerad 16 oktober 2021
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Flera chefer i Torsås kommun upplever att rätten att leda har tagits ifrån dem”, menar ordföranden i Vision klubb Torsås .
”Flera chefer i Torsås kommun upplever att rätten att leda har tagits ifrån dem”, menar ordföranden i Vision klubb Torsås .Foto: Per Jakobsson

Vision har uppmärksammat socialnämnden på vikten av samverkan och dialog med både chefer och Vision för att skapa goda förutsättningar för Torsås kommun. I en skrivelse till nämnden i mars 2021 föreslår Vision att man upprättar en handlingsplan för att säkerställa chefers rätt att leda sina verksamheter och tillse att chefer har en god arbetsmiljö. I september lämnades en påminnelse om att besvara skrivelsen in till nämnden.

Chefer inom offentlig sektor bidrar till en god välfärd genom att vara ett stöd till politiken. Visions chefsmedlemmar är viktiga för att politiken i Torsås kommun ska kunna leverera de löften man har gått till val på och fått väljarnas förtroende att genomföra. Då måste också tilliten till deras profession finnas.

Annons

I februari 2019 antog kommunstyrelsen projektplanen ”Heltid som norm” vilket gav socialförvaltningen i uppdrag att förverkliga planen i sina verksamheter. Heltid som norm för att öka jämställdheten och möjliggöra rätten till heltidsarbete är i grunden positiv. Många tjänstepersoner i Torsås kommun har lagt tid och energi, i förlängningen skattemedel, på att genomföra detta beslut på ett bra sätt.

När detta beslut ändras med kort varsel, utan att någon risk- och konsekvensanalys görs, omkullkastas det arbete och mandat chefer har i sin profession – nämligen att leda och fördela arbetet, samt ta ansvar för sina verksamheter och medarbetare.

Vision nu ser fram emot att få se konkret handling som ska leda till en bättre arbetsmiljö för chefer inom Torsås kommun. Vision medverkar gärna i, och bidrar till, en förbättrad dialog.

Camilla Persson,

ordförande Vision klubb Torsås

Annons
Annons
Annons
Annons