GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Stoppa exploateringen – bevara Tallhagen för framtiden!

I förslag till ny översiktsplan för Kalmar är områden både i norra och södra delen av Tallhagen utpekade som möjliga områden för nya bostäder. Tallhagen är samtidigt utpekat som ett mycket värdefullt område, ett så kallat kärnområde, i kommunens egen grönstrukturplan.
”Hur kompenserar man skövling av mer än 150-åriga tallar?” Den frågan ställer sig – och besvarar – insändarskribenten.
”Hur kompenserar man skövling av mer än 150-åriga tallar?” Den frågan ställer sig – och besvarar – insändarskribenten.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Samma plan beskriver Tallhagen som ett av de områden i kommunen som är artrikast och det är därmed klassat som mycket värdefullt för den biologiska mångfalden. Området består av sammanhängande tallskog som är 150–180 år gammal, en typ av skog som är ovanlig i kommunen konstaterar grönstrukturplanen.

Grönstrukturplanen säger att ”syftet med områden klassade som mycket värdefulla är att de ska vidmakthållas och utvecklas för biologisk mångfald och rekreation” och vidare ”områdena bör inte tas i anspråk för exploatering”.

"Börja med att avskaffa alla planer på ytterligare exploatering av Tallhagen!"

I samband med skapandet av nya Tallhagsskolan tas enligt kommunens egna uppgifter cirka 13 000 kvadratmeter av Tallhagsskogen innefattande hundra gamla tallar i anspråk. I planbeskrivningen för skolområdet skriver kommunen att ”kompensationsåtgärder kommer att vidtas för intrånget i skogen”.

Hur kompenserar man skövling av mer än 150-åriga tallar?

Får man komma med ett enkelt förslag?

Börja med att avskaffa alla planer på ytterligare exploatering av Tallhagen!

Bevara skogen till nytta och glädje för alla, människor, djur och växter!

Den nu exploateringshotande ytan i södra Tallhagen ligger mellan Getingen och den nya skolans område och beskrivs av kommunen som ett rekreationsområde som är ”särskilt värdefullt i sin helhet” och är redan idag mycket flitigt använt av barn och vuxna. Snart är den nya skolan färdigställd och då kommer även drygt 800 elever att ha sin dagliga hemvist i området. Låt dem, och alla oss andra få ha skogen kvar inpå knuten!

Kalmar kommun: visa att ni menar allvar med er egna grönstrukturplan och det utropade klimatnödläget! Kalmarbor: gör er röst hörd! Yttra er om översiktsplanen (se kommunens hemsida) innan den 31/7!

Sara Axelsson

Fler insändare i samma ämne:

Läs mer