Annons
Insändare

Vi kräver utbyggnad av kollektivtrafik på landsbygden

Försvunnen kollektivtrafik gör det mindre attraktiv att bo på landsbygden.
Insändare • Publicerad 12 oktober 2020
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Insändarskribenterna vill se mer omfattande satsning på kollektiva resor till och från landsbygden i Kalmar län.
Insändarskribenterna vill se mer omfattande satsning på kollektiva resor till och från landsbygden i Kalmar län.Foto: Mats Holmertz

Just nu pågår en diskussion om framtidens kollektivtrafik i region Kalmar län. Kalmar Länstrafik har skickat ut ett utkast till regional trafikförsörjningsprogram 2021–2029.

Vi från Miljöpartiet Kalmar Län har en grundläggande vision för framtida trafikförsörjning baserad på en minskning av andelen privata bilresor och en ökning av kollektivtrafik. Denna vision nås förhållandevis enkelt i stadskärnor och tätorter, men desto svårare på landsbygden, då privatbilism är, för nuvarande, oftast den enda möjlighet att tillfredsställa befolkningens transportbehov. Också med hänsyn till de klimatpolitiska målen är det att föredra att vi når en markant ökning av andelen kollektiva resor i förhållande till privata bilresor.

Annons

Väldigt ofta är dessvärre det kollektiva transporterbjudandet på landsbygden undermåligt utbyggt. För få turer och delvis en helt försvunnen kollektivtrafik under helger gör det allt mindre attraktiv att bo på landsbygden. Ett alternativ i stadskärnor och tätorter, den relativt nya fordonsklassen e-cykel fungerar där, men inte på landsbygden. För långa distanser, särskilt ett problem under vintertid, avsaknaden av ett bra utbyggt nät med cykelväg är kännetecken för denna situation. Det gynnar en allt högre grad av förflyttning från landsbygden och urbanisering i stadskärnor (tätorter). En särskild faktor i detta avseende är vår äldre befolkning. Allt för ofta knyts deras boende på landsbygden till bilinnehav resp. bilanvändande. Att inte kunna köra bil längre betyder flytt. Deras mobilitet och sociala liv begränsat av icke existerande kollektivtrafik under söndagar eller helgdagar. Med en åldrande befolkning växer behovet av kollektiva transportmöjligheter.

Vi kräver därför en utbyggnad av kollektivtrafik på landsbygden. Som en av de första åtgärder skulle det införas kollektivtrafik sju dagar i veckan. Det bestående och fungerande systemet med närtrafik måste användas i allt större utsträckning. Det är särskilt viktig att få till ett system som gör det möjligt att använda närtrafiken sju dagar i veckan med hänsyn till att i vissa kommuner har möjligheten att göra en privat resa med taxi helt försvunnit.

”Ökning av resor med kollektivtrafik skyddar miljön och är nödvändiga för att nå våra klimatmål.”
MP:s styrelse i Kalmar län
Trafiken längs Stångådalsbanan måste förbättras, menar insändarskribenterna.
Trafiken längs Stångådalsbanan måste förbättras, menar insändarskribenterna.Foto: PeO Larsson

Målet i KLTs trafikförsörjningsprogram 2021–2029 är att nå en marknadsandel av 15 procent för kollektivtrafiken 2029. Den siffran uppfattar vi som alldeles för liten och oambitiös. Vi uppskattar den nivå av kundnöjdhet som redan har nåtts. Viktigare i vår bedömning är en större kundkrets och en markant högre användning av kollektiva transportmöjligheter.

Utom landsvägsbunden trafik (buss, närtaxi, serviceresor etc.) är järnvägen det andra stora kollektiva transportsystemet. Här är det enkelt att formulera de viktigaste prioriteringar:

* Upprustning och utbyggnad av Stångådalsbanan (Kalmar–Linköping) till en högre standard som resulterar i en signifikant avkortning av restider. På så sätt kunde attraktiviteten för framtida resenärer höjas betydlig (när det inte längre blir nödvändig att ta omvägen över Alvesta) när slutdestinationen för resan ligger t.ex. i Stockholmstrakten. En positiv sidoeffekt kunde det också bli: Det kunde erbjudas ett samarbete med turistnäringen i Kalmar-Öland-trakten eller en stor enskild aktör som Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby. På det här sättet kunde det reducera bilresandet för besökare av de besöksmålen.

* Kortare resetider längs sträckan Kalmar västerut mot Växjö, färre avbrott på grund av. tekniska problem på sträckan genom bättre underhåll av den befintliga järnvägen. Det är oacceptabelt att så ofta ha tekniska störningar som ibland leder till flera dagar långa, fullständiga trafikavbrott. Ett kärnvärde i järnvägssystemet är tillförlitlighet och punktlighet.

Sammanfattningsvis vill vi påpeka att en ökning av resor med kollektivtrafik skyddar miljön och är nödvändiga för att nå våra klimatmål. En bra och utbyggd kollektivtrafik bidrar också till likvärdighet i levnadsförhållande mellan landsbygd och stadskärnor/tätorter. Inte minst gratis busskort för skolbarn, som en förbättrad barn- och ungdomspolitik, skulle vara värdefullt för framtiden.

Styrelsen för Miljöpartiet de Gröna i Kalmar län

LÄS MER: Mer om KLT och kollektivtrafiken:

Annons
Annons
Annons
Annons