Annons
Insändare

Vatten är viktigare än köksbänkar

SGU (Sveriges geologiska undersökningar) pekade 1996 ut Flivikstäkten i Oskarshamns kommun som betydelsefullt riksintresse för samhällets behov av vissa stenprodukter. Att stenprodukter skulle ges företräde mot boende och naturvärden, miljö och grundvatten hade nog inte SGU tänkt men kommunen som varande tillsynsmyndighet har inte förmågan att reagera.
Debatt • Publicerad 17 augusti 2023
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”I området finns enbart enskilda brunnar där vattennivåer hotas av stenbrottets verksamhet”, skriver insändarskribenten om sin syn på framtiden kring brottet i Flivik.
”I området finns enbart enskilda brunnar där vattennivåer hotas av stenbrottets verksamhet”, skriver insändarskribenten om sin syn på framtiden kring brottet i Flivik.Foto: Roger Carlsson

Kommunen och SGU har gjort det lätt för sig genom att inte ta hänsyn till konflikten mellan olika intressen.

SGU:s ansvar är att tillse att material finns för rikets intressen. SGU är ansvarig myndighet även för grundvatten. SGU är den myndighet som ytterst ansvarar för att förutsättningarna för att vi i Sverige ska kunna uppnå miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet ” och också för att se till att Sverige lever upp till ramvattendirektivets krav vad gäller grundvattens kvantitet och kvalitet.

Annons

– Vi tror inte att Sveriges behov är avhängigt av Flivikstäktens leveranser av sten.

Eventuell brist på ”unik sten” för produktion av stenbänkar för kök och gravstenar med mera kan omöjligt leda till en allvarlig samhällskris.

Vattenbrist kan däremot utgöra en allvarlig samhällskris för boenden och miljö i det aktuella området.

”Stentäkten i Flivik och företagen som bryter stenen skadar och riskerar människors- och bygdens vattentillgångar.”
Lars Lundberg för Urbergsgruppen Fliviken/Gåsfjärden.

Anser Oskarshamns kommun att tillgång till granit från Flivikstäkten har större samhällsnytta än hållbar tillgång på vatten för människor, djur och natur ́? Kommunens skatteintäkter från stenbrottet är dessutom så små att de inte ens är mätbara.

Stentäkten i Flivik och företagen som bryter stenen skadar och riskerar människors- och bygdens vattentillgångar.

Några få fastigheter upplåter sin mark för ekonomisk vinning med stor åverkan och påverkan för många människor i närområdet.

För all framtid!

Transporter av stenprodukter både genom trånga farleder längst in i en skärgård med Natura 2000-område och på smala vägar riskerar naturförstörelse. Buller utgör en mycket stor irritation. Våtmarken Vimsjön nära stentäkten kan dräneras helt genom avrinning till täkten. I området finns enbart enskilda brunnar där vattennivåer hotas av stenbrottets verksamhet. Vid fullt utbyggd verksamhet kommer 14 liter vatten per sekund att släppas ut! Det motsvarar 30 procent av vad invånarna i Oskarshamns kommun förbrukar.

Oskarshamns kommun har inte några närliggande planer att under de närmaste 20 åren förse området med kommunalt vatten. Vid prospektering har alla alternativ ansetts orealistiskt dyra.

Ska kommunen transportera vatten i tankbilar vid eventuella torrlagda brunnar? Till områdets befolkning på mer än 1000 personer under många år! Kommer det att fungera? Vad kommer det att kosta?

Annons

Grundvatten är sårbart och tillgången är begränsad. Östra Småland med kustområde har redan nu alarmerande låga grundvattennivåer.

Fyra markägare och två stenbrottsföretag i symbios, kan omöjligt få riskera boendet, friluftslivet, djurlivet, farleder, fastighetsvärden och grundvattentillgången för tusentals fast- och fritidsboende.

Lars Lundberg

för Urbergsgruppen Fliviken/Gåsfjärden

Annons
Annons
Annons
Annons