GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Vad är ett rent, friskt dricksvatten hemlevererat till köksbänken värt?

I Barometern den 17 maj framför insändaren Rolf B Bertilson åsikter om Kalmars viktigaste framtidssatsning, Kalmarsundsverket. Dessa åsikter vill jag gärna bemöta.
Insändare • Publicerad 20 maj 2022
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Kalmarsundsverket är en viktig, hållbar investering med Kalmars och Östersjöns bästa för ögonen, generationer framåt”, skriver Thomas Bergfeldt.
"Kalmarsundsverket är en viktig, hållbar investering med Kalmars och Östersjöns bästa för ögonen, generationer framåt”, skriver Thomas Bergfeldt.

I dag betalar villaägare i Kalmar med en snittförbrukning om 150 kbm vatten, cirka 0,02 kr (två öre) per liter i förbrukningspris för ett friskt, gott, dricksvatten hemlevererat till sin köksbänk. Dessutom inkluderas omhändertagande och rening av spillvattnet. Detta kan jämföras med att gå till närmsta gatukök och där betala 45 kr per liter flaskvatten. Visst, då får man säkert lite kolsyrat bubbel, men kanske inte det mest hållbara valet för vår planet. Kalmarsundsverket är inget dricksvattenverk, det är ett nytt kretsloppsverk där vi utöver att återanvända gasen och återföra slammet som jordförbättringsmedel till åkermark, renar spillvattnet till högsta klassen för bevattningsvatten i jordbruk.

Kalmar har stora utmaningar i dricksvattenförsörjningen och bör målmedvetet arbeta för att avlasta den. 
Utformningen av Kalmarsundsverket har projekterats i samverkan med de kompetenser som krävs för ett så stort, komplext projekt. Entreprenadkostnaden har kalkylerats till 1,4 mdkr. Att notera så har entreprenadindex generellt i samhället ökat ca 40 procent sedan kommunfullmäktiges inriktningsbeslut 2016. Att priserna på betong, armering och övrigt byggmaterial samt el, drivmedel med mera har stigit rejält de senaste åren är välkänt. Utöver entreprenadkostnaden har Kalmar Vatten valt att transparent redovisa samtliga övriga kostnader kopplat till projektet, bland annat markberedningskostnader för att sanera den gamla soptipp som legat på det aktuella området. Insändaren ställer sig frågande varför inte dagvattenrening tagits med i projektet och svaret är att det är mer kostnadseffektivt och hållbart att rena dagvatten i dagvattendammar och skärmbassänger.

Hela VA-Sverige står inför gigantiska investeringsbehov i nya reningsverk, dricksvattenverk och förnya gamla ledningsnät och pumpstationer och tyvärr kommer taxan att öka rejält i takt med detta. När infrastrukturen och anläggningarna byggdes i början av sextiotalet subventionerades detta av staten. I dag måste allt byggas på nytt, men utan skattefinansiering. Alla investeringar bekostas genom Kalmar Vatten av kommunfullmäktige beslutad VA-taxa. Insändaren ger uttryck för att det enbart skulle vara villaägarna som får betala. Det stämmer inte. Alla kommer få vara med att betala för ett friskare Östersjön och en mer hållbar vattenanvändning. Hyresgäster, kommunen, bolag och villafastighetsägare.

Insändaren uppmanar kommunen att ”sätta undan skattepengar som delfinansiering av det nya verket…”. Enligt lagen om allmänna vattentjänster är det inte möjligt för VA-huvudmannen att avsätta pengar för framtida investeringar. Det vill säga, Kalmar Vatten ska enligt lag inte gå med vinst, och har därmed ingen möjlighet att ”samla i ladorna”. Därmed slår det tyvärr hårt på taxan när nödvändiga investeringarna genomförs. Och som sagt, någon kommunal skattefinansiering blandas inte in.
 Kalmar kommunstyrelse, kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamöter i Kalmar Vattens bolagsstyrelse och Kalmar kommunbolags styrelse har varit aktiva och välinformerade under hela planeringsfasen. Den 2 maj tog kommunstyrelsen ett enhälligt beslut, med samtliga politiska partier delaktiga, att framtagen systemlösning och presenterad investeringskalkyl ska tas vidare till kommunfullmäktige för investeringsbeslut. Invånare i Kalmar kan vara tacksamma över engagerade och modiga politiker från samtliga partier, som har insikt. Kalmarsundsverket är en viktig, hållbar investering med Kalmars och Östersjöns bästa för ögonen, generationer framåt.

Thomas Bergfeldt, vd Kalmar Vatten AB

BAKGRUND: Mer om Kalmarsundsverket:

Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Barometern och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.