Annons
Insändare

Uppskattningen ska synas i medlemmarnas lönekuvert

Det går bra för Kalmar kommun, och när man nu lägger en verksamhetsplan och budget tänker man självklart framåt, men ibland måste man budgetera för något som redan hänt.
Insändare • Publicerad 17 oktober 2021
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: MAXIM THORÉ

När den akuta krisen är över kommer stödet från allmänheten vara avgörande för att villkoren för personalen förbättras på allvar. Kalmar kommun står inför många svåra utmaningar under de närmaste åren:

• Det är svårt att hitta kompetent personal inom skola, vård och omsorg

Annons

• Semestervikarier till vård och omsorg är ett ständigt pågående arbete, året om.

• Det är allt för få ansökningar till vård- och omsorgsprogrammen.

• Ökade svårigheter med att hitta praktikplatser och utmaningarna med att ta emot praktikanter.

På äldreboenden, inom hemtjänsten, på särskilda boenden, i skolor och förskolor har många av Kommunals medlemmar under pandemiåren varit direkt utsatta för smittorisk under besvärliga förhållanden, såsom exempelvis användande av skyddsutrustning, personalbrist, ökad arbetsbelastning, ökad korttidsfrånvaro, ökat informationsflöde, stress och oro för inbeordringar och byte av arbetsplats, ofta med kort varsel. Trots dessa svåra förutsättningar levererade välfärdsarbetarna i Kalmar kommun tjänster av yppersta kvalitet till alla medborgare i kommunen.

Om medlemmarna i Kommunal inte hade varit på sina arbetsplatser hade inte välfärden fungerat, och de flesta av Kommunals medlemmar kan inte, och har inte, kunnat arbeta hemifrån:

Barnskötaren kan inte ta hand om barnen på förskolan hemifrån. Lokalvårdaren kan inte städa lokalerna hemifrån. Undersköterskan, omsorgsassistenten kan inte ge vård och omsorg hemifrån. Måltidspersonalen, kocken och kokerskan kan inte laga mat hemifrån. Vaktmästaren kan inte sköta anläggningen hemifrån. Parkarbetaren kan inte sköta stadens grönområden hemifrån.

Dessa är bara ett axplock av alla yrkesskickliga medlemmar i Kommunal som varje dag och dygnet runt, sett till att välfärden fortsatt fungera under pandemin.

Därför tar Kommunal nu för givet att arbetsgivaren belönar Kommunals medlemmar för sina arbetsinsatser och omställningar till rådande pandemi. En välfärd i världsklass bygger på kontinuitet, kompetens och att rätt bemanning finns på plats. I det arbetet är goda förutsättningar genom förbättrade löner, rätt bemanning och en god arbetsmiljö helt avgörande för att personalen ska fortsätta att leverera kvalitet i sitt arbete. Om personalen ska vara motiverade att göra sitt bästa måste de veta att deras ansträngningar uppskattas och belönas.

Vill man göra ett yrke attraktivare så görs det genom att förbättra löner och anställningsvillkor. Kommunal förväntar sig att detta kommer att synas i medlemmarnas lönekuvert 2022.

Marie Simonsson,

Annons

sektionsordförande Kommunal Kalmar

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons