Annons
Insändare

”Under våra 30 år i Mönsterås kommun har det blivit allt svårare att hitta naturskogar”

Stranda Naturskyddsförening instämmer helt i den kritik som Kristian Norrby riktar mot Mönsterås kommuns skogsbruk på Barometerns Mönsteråssida den 2 november och vi anser att det är ett utmärkt förslag att ta bort kravet på årlig avkastning.
Insändare • Publicerad 8 november 2023
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Vi ser vikten av ett berikande friluftsliv, som Norrby lyfter, och som naturskyddsförening värnar vi också om skogens övriga ekosystemtjänster.”
”Vi ser vikten av ett berikande friluftsliv, som Norrby lyfter, och som naturskyddsförening värnar vi också om skogens övriga ekosystemtjänster.”Foto: Åsa A Cederbom

Vi ser vikten av ett berikande friluftsliv, som Norrby lyfter, och som naturskyddsförening värnar vi också om skogens övriga ekosystemtjänster.

Enligt skogsstyrelsens utvärdering 2023 är utvecklingen fortsatt negativ för miljömålet levande skogar på grund av trakthyggesbruket. Det bedrivs på 97 % av den produktiva skogsmarken och hotar cirka 400 arter, som inte överlever kalhuggning. Allvarligast är att de små rester av naturskogar med lång kontinuitet som fortfarande finns kvar huggs ner. Många av de arter som försvinner vid kalhuggning kommer inte tillbaka även om skogen får bli gammal. För att vända den negativa utvecklingen av miljömålet måste dessa skogar bevaras samtidigt som omgivande produktionsskog i hög utsträckning brukas med hyggesfria metoder.

Annons

I kommunens skogsgrupp finns låg kunskap om hotade arter och naturvård. Man förlitar sig på Södra, en kommersiell aktör, som har ett primärt intresse av att få råvara till sin industri. Redan för ett år sedan påtalade vi dessa missförhållanden för kommunen men inget tycks ha hänt.

Stranda Naturskyddsförening har inventerat ett 40-tal avverkningsanmälda skogar i kommunen och hittat fridlysta, rödlistade arter som inte får skadas i ett tiotal av dessa. Majoriteten av dessa skogar har Södra anmält för avverkning, utan att notera några särskilda naturvärden. Vår erfarenhet är att Södras naturvärdesbedömningar ofta inte är tillförlitliga, vilket innebär att skogar med höga naturvärden avverkas olagligt. Vi har lyckats stoppa vissa olagliga avverkningar genom att begära tillsyn hos skogsstyrelsen.

Det behöver omgående införas oberoende kompetens för artskydd och naturvård i förvaltningen av kommunens skog. Kompetensen finns hos kommunekologen som givetvis bör ingå i skogsgruppen.

Målsättningen för kommunens skogsbruk bör vara att främja ett långsiktigt hållbart skogsbruk med höga natur- och rekreationsvärden. Alla ekosystemtjänster knutna till skogen ska tas tillvara, såsom biologisk mångfald, rekreation, svamp- och bärplockning, upplevelseturism, luft- och vattenrening, klimatreglering, genetiska resurser, förebyggande av erosion och jordras med mera – inte bara timmer och massaved.

Allt fler kommuner går över till hyggesfritt skogsbruk i kommunägd skog. Inom länet finns Nybro och Borgholm som goda exempel. Flera undersökningar visar att ekonomin på sikt inte blir sämre med hyggesfria metoder.

Under våra 30 år i Mönsterås kommun har det blivit allt svårare att hitta naturskogar med höga natur- och rekreationsvärden. Istället har vi fått fula hyggen och gott om artfattiga plantageskogar som inte är värda att besöka. Den utvecklingen behöver omgående brytas.

Stranda Naturskyddsförening

Lars Engström, ordförande

Aina Hagberg, medlem

Annons
Annons
Annons
Annons