1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Strandskyddet behöver förbättras – inte urholkas

Sverige är unikt – det finns nästan inga andra länder som har skyddat sina stränder på samma kloka sätt som gjorts här sedan 1950-talet. Tack vare strandskyddet har vi orörda stränder som sjuder av liv.

Men när ett område väl bebyggs går det inte att vrida tillbaka klockan – ett upphävt strandskydd är för det mesta oåterkalleligt för friluftsliv och natur. Strandskyddet är en lag som garanterar några av de viktigaste delarna av allemansrätten.

Allt fler politiker ifrågasätter strandskyddet i sin nuvarande form och en av överenskommelserna i januariavtalet är att strandskyddet ska göras om och ”differentieras”. Utvecklingen mot ett svagare strandskydd inleddes 2009 då ansvaret för dispenser flyttades från länsstyrelserna till kommunerna som gavs utökade möjligheter att upphäva strandskyddet i speciella områden avsatta för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Dispenser inom LIS-områden har ökat fyrfaldigt på fem år.

Ett upphävt strandskydd är oåterkalleligt för natur-och friluftsliv, strandskyddet är dessutom rustar oss bättre för extremväder menar Jan Herrman.
Foto: Patric Söderström
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Vi i Naturskyddsföreningen känner oss djupt oroade över riskerna med detta. Strandskyddet är till för att skydda strändernas liv och ge många människor möjlighet att få tillgång till och njuta av strandområden. Den är också en förutsättning för att värna strandens och vattnets liv - och människors liv vid och i vatten.

Genom strandskyddet är havets, sjöarnas och vattendragens stränder skyddade 100 meter från strandlinjen, i vissa fall 300 meter. Där är det inte tillåtet att bygga nytt eller förändra byggnader eller anläggningar som hindrar allmänheten att få tillgång till stranden. Det är heller inte tillåtet att förändra livsvillkoren för djur- eller växtarter i strandområdet.

I klimatförändringens tid har stränderna en allt viktigare betydelse. Bebyggda, asfalterade eller på annat sätt hårdgjorda ytor kan inte suga upp regnvatten från skyfall eller ta emot höga vågor från stormar. Strandskyddet bidrar därför till att vi i Sverige står bättre rustade för ett mer extremt väder som kommer när klimatet förändras. Att börja bygga mer nära vatten nu vore därför ett stort misstag.

I och vid stränder sker flera av de viktiga ekosystemtjänster, det vill säga naturens processer som vi människor har nytta av. Strändernas växtlighet har stor betydelse för att ta upp och binda ämnen som urlakas när skog kalhuggs, åkrar och odlingar gödslas eller när marken genomströmmas av andra utsläpp. Vegetationen minskar erosionspåverkan och grumlighet. Strandområden, inklusive närliggande våtmarker och grunda områden utanför stranden, är barnkammare åt många fiskar, fåglar och småkryp. Av landets rödlistade växt- och djurarter är cirka en tredjedel knutna till strand- och vattenmiljöer. Stränder är alltså buffertzoner med dubbel verkan. De skyddar livet i vatten – och livet på land.

En debattartikel i Dagens Nyheter 29 juli, skriven av Nätverket rätt strandskydd (NRS), med nästan totalt fokus på juridiken och pläderande för att (den privata) äganderätten skall vara överordnad alla lagar, på bör kommenteras: 1) NRS-åsikten att Naturskyddsföreningen ”inte ska vara klagoinstans” är olycklig och feltänkt, ty det är den enda fristående tillgängliga instansen att föra naturens talan, alla myndigheter är uppbundna till departement och regeringen. De lokala kretsarna, liksom regionalt, har ofta bäst kompetens och insikt i naturens värden och hotbilder. På alla nivåer bör alltså Naturskyddsföreningen vara en naturlig och uppskattad ”remissinstans”. 2) NRS uppehåller sig nästan totalt vid juridiska aspekter, medan naturen i sig inskränks till en marginal-info att strandskyddet också har syftet att ”bevara goda livsvillkor djur- och växtlivet”. Därmed bortser man helt från, saknar alltså insikt i att strändernas ekosystem har en lång rad för angränsande ekosystem, och människans samhällen, viktiga ekosystemfunktioner, t. ex. hög kapacitet för fotosyntes, det vill säga inbindning av koldioxid och därmed extremt hög produktion av biologiskt material som växter, djur , god förmåga att minska utflöde av kväve och fosfor, minskad risk för erosion och översvämningar, samt nödvändig uppväxtmiljö och skafferi för fisk, fåglar, grodor, insekter med flera.

Så även av alla dessa skäl, förutom de allemansrättsliga, behöver vi ett bevarat starkt strandskydd. Det finns redan möjlighet att ge dispens, men bara om det finns särskilda skäl. Sedan lagen ändrades 2009 har redan antalet dispenser ökat kraftigt, men problemen med felaktiga strandskyddsbeslut i kommunerna måste minska. För att bevaka om särskilda skäl föreligger krävs kompetens, såväl juridisk som i sak, varför länsstyrelserna också framöver behöver ges en stark och övervakande roll, särskilt om det lokala inflytandet ökar.

Januariöverenskommelsens punkt om att strandskyddet ska ses över innebär en betydande risk för att områden med höga natur- och friluftsvärden bebyggs och att allmänhetens tillgång till attraktiva områden begränsas ytterligare.

Värna strandskyddet och stärk det för känsliga områden, för lekande fiskar, grodyngel, sländor, sjungande sjöfåglar och törstiga älgar, badsugna ungar, paddlare, strövare – för klimatets skull och lyckan att få svalka sommarvarma tår i vattenbrynet.

Avslutningsvis kan citeras slutordet i Naturskyddsföreningens/Riks replik (DN 2 augusti) på ovan nämnda inlägg: Låt oss därför hantera strandskyddets unika värden med stor varsamhet. Vi förväntar oss kloka beslut baserade på vetenskap och långsiktighet.

Jan Herrmann

Naturskyddsföreningen i Kalmar län, och Ölandskretsen,

Läs mer

Nyheter

Utryckning: Trafiken igång igen efter tågstopp utanför Växjö

Sent på fredagskvällen var det stopp i tågtrafiken mellan Gemla och Växjö.

Misstänkta djurplågeriet

Efter smygfilmade videon – äggproducenten vidtar flera åtgärder

Vd:n: ”Aldrig någonsin kommer ett rengöringsföretag avliva en höna på min anläggning”

SHL

IKO:s stjärnvärvning tvingades börja om – och hittade rätt

”Jag har alltid drömt om att spela i SHL”

Kultur

Factums punkorkester: ”Vi är lite arga – och har glimten i ögat”

De lokala punkarna har för första gången spelat in sitt material.

Kalmar

Han är en av landets främsta fiskeodlare: ”Fantastisk kvalitet”

Odlar upp till ett och ett halvt ton regnbåge – varje år.

Veterinärskrisen

Beskedet: Nu finns dygnetruntjour i Kalmarområdet

”Många djurägare har varit oroliga”.