"Skydda miljöförsvararna – stärk lagstiftningen”

De senaste tio åren har 1 733 människor runt om i världen mördats, en person varannan dag, när de försvarat miljön och naturen. Just nu arbetar EU med att ta fram en ny lagstiftning som kräver att företag tar ansvar för hur deras verksamhet påverkar miljö och mänskliga rättigheter utomlands. Nu, när snart Sverige blir ordförandeland i EU, måste svenska politiker driva på för en stark lagstiftning som skyddar de som försvarar miljön, anser Ölands naturskyddsförening.
Insändare • Publicerad 7 december 2022
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Urfolk och småskaliga bönder drabbas mest. De försvarar den mark de bor och försörjer sig på mot gruvprojekt, dammar och storskaligt skogs- och jordbruk”, skriver insändarskribenten.
"Urfolk och småskaliga bönder drabbas mest. De försvarar den mark de bor och försörjer sig på mot gruvprojekt, dammar och storskaligt skogs- och jordbruk”, skriver insändarskribenten.Foto: FREDRIK PERSSON

Vi står mitt i en klimatkris, en naturkris med en accelererande förlust av biologisk mångfald och en kris på grund av ökande användning av giftiga kemikalier. Och dessa tre kriser hänger ihop, i komplexa samband, men omvänt: förbättringar i ett avseende hjälper till i de andra.

Samtidigt blir det allt farligare att försvara miljön. Förra året dödades 200 människor för att de försvarade miljön, enligt en färsk rapport från Global Witness. Det är fyra personer varje vecka. Många fler trakasseras, hotas och fängslas – mörkertalet är stort.

De länder som är farligast för miljöförsvarare är Brasilien, Colombia, Filippinerna och Mexiko.

Urfolk och småskaliga bönder drabbas mest. De försvarar den mark de bor och försörjer sig på mot gruvprojekt, dammar och storskaligt skogs- och jordbruk. Din konsumtion av exempelvis mobiler, kläder eller hamburgare kan bidra till att miljö och människor drabbas, då råvaror och material till varorna kan härstamma från företag i leverantörskedjan som på ett miljövidrigt sätt exploaterar miljön i andra länder. Men idag är det svårt att ställa företag i EU till svars när deras verksamhet påverkar miljö och mänskliga rättigheter negativt i ett annat land. Anledningen är att det inte finns lagkrav på företags ansvar för miljö och mänskliga rättigheter vid exempelvis produktion av varor utomlands, utan endast frivilliga principer.

Just nu hanteras ett lagförslag i EU som innebär stärkt skydd för miljöförsvarare runt om i världen. Förslaget innebär att företag i EU måste ta ansvar för både mänskliga rättigheter och miljön i hela sin värdekedja (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDD).

Vi anser att lagförslaget är ett stort steg i rätt riktning. Det är nödvändigt med en effektiv lagstiftning där företag hålls ansvariga för negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö, och att drabbade får ersättning när så sker. Grundbulten i den nya EU-lagstiftningen är mycket bra, men den skulle behöva förstärkas på en rad områden. Exempelvis behöver alla företag omfattas, och människor som drabbas ska kunna ställa företag till svars i EU.

Det är mycket viktigt att regeringen under sin tid som ordförande i EU ser till att lagstiftningen blir kraftfull. Det är angeläget att stärka skyddet för dem som står upp för miljön, klimatet och artrikedomen med risk för sitt eget liv.

Jan Herrmann, ordförande i Ölands Naturskyddsförening och verksam i Naturskyddsföreningen Kalmar län

Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Barometern och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.