Insändare

Psykiskt välbefinnande viktigaste tillgången för hållbar samhällsutveckling

Jag har senaste tiden läst några intressanta debattinlägg, av Marianne Arrias och Martin Bergvall Nilsson, som berört vikten av att utveckla staden och samhället.
Insändare • Publicerad 8 mars 2021
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Psykiskt välbefinnande är en grundläggande resurs för att man ska kunna bemästra livets olika svårigheter”, skriver insändarskribenten.
”Psykiskt välbefinnande är en grundläggande resurs för att man ska kunna bemästra livets olika svårigheter”, skriver insändarskribenten.Foto: Martin Meissner

Många goda tankar och idéer. Fäster mig speciellt vid Martin Bergvall Nilssons kloka inspel där han säger: "ska vi utvecklas som stad, måste vi också utvecklas som människor. Och en av framgångsfaktorerna där tror jag är att vi måste våga testa nya grejer, utmana oss själva."

Jag håller med Martin i sak men vill här dra en lans för att framgångsfaktorn, före alla andra, är att vi mår bra och är mentalt starka. Vi behöver bygga inre tillit och mod om vi ska våga testa och utmana.

För att kunna frigöra varje människas och organisations fulla kapacitet krävs att människans psykiska välbefinnande stärks. Annars orkar vi inte engagera oss i miljön, transformera samhällen, organisationer och värna om våra medmänniskor.

Under en stor del av mitt liv som entreprenör kände jag mig ofta otillräcklig. Det saknades något som jag inte då hade en susning om vad. Alla krav, stress, oro och ångest – som många gånger följer med ansvaret med ett högpresterande arbete – gjorde mig till slut till en främling för mig själv.

Tappade bort mitt sanna jag och prestationen blev min käpphäst och identitet. Livet blev en kamp och ett slagfält.

Sökte lugnet inombords genom att självmedicinera med alkohol, yttre materiell status och andra flyktbeteende. Artificiell lycka.

Jag blev en person som, utan att veta om det, jag inte ville vara, men jag visste inte bättre då. Hade aldrig fått eller varit mottaglig för kunskap och verktyg som finns inom området. Levde i (o)vissheten om att allt kunde kalkyleras och kalibreras teoretiskt.

Inbillade mig att jag var smart – alltså vet jag bäst.

Jag var då helt omedveten om hur vi människor fungerar där inne i skallen och själen och därför var mina möjligheter att påverka mitt välbefinnande mycket begränsade.

Naturligtvis innebar dessa tillkortakommande att jag inte bara blev mitt sämre jag utan också en sämre företagare, ledare, kompis, partner och en sämre pappa för mina barn.

Drivkraften var ju prestation så mina brister kompenserades med mina högt ställda krav att leverera resultat, leveransen blev naturligtvis också därefter, ofta mer ytlig och materiell än medveten, medmänsklig och kärleksfull.

I efterhand, och med mina kunskaper, insikter och erfarenheter, förstår jag hur viktigt det är att vi alla i samhället, människor och organisationer, ges bästa möjliga förutsättningar för vårt psykiska välbefinnande.

Kunskapen om hur vi kan bygga oss mentalt starka och att vårt psykiska välbefinnande är vår viktigaste tillgång för oss själva och en hållbar samhällelig utveckling, den är allas rättighet.

Psykiskt välbefinnande handlar inte enbart om frånvaro av psykiatrisk sjukdom eller lidande, utan om ett tillstånd som har ett värde i sig och som omfattar både välbefinnande och funktionsförmåga. Mer konkret handlar det om förmågan att förstå och kunna balansera positiva och negativa känslor, förmågan att tänka långsiktigt och agera i enlighet med det, förmågan att styra våra handlingar i de riktningar vi avser, förmågan att etablera och upprätthålla goda relationer, att känna tillfredsställelse med livet och att utveckla sin inre potential. Det handlar även om att naturligt kunna känna njutning, lust och lycka.

Psykiskt välbefinnande är en grundläggande resurs för att man ska kunna bemästra livets olika svårigheter men det är också en tillgång för samhället ur en social och ekonomisk synvinkel.

Det innefattar allt från hur den nya digitala världen påverkar våra hjärnor, hur vi rör oss, vad vi äter, hur vi är mot varandra, skolan, arbetsplatsen, hälsan, individen, stadsmiljöerna, till den existentiella hälsan.

Helt enkelt att bygga oss mentalt starkare för att kunna värdera, hantera och orka med livets svårigheter, motgångar (och framgångar) och att bättre kunna förebygga och mildra lidande och psykisk sjukdom.

Vi uppnår yttre framgång genom att koncentrera oss på inre balans.

Det är inte en vårdfråga, det är [allas] vår fråga.

Värdet i vår tillvaro bygger ju på att vi mår rimligt bra, allt annat är annars ganska meningslöst.

Glenn Westerlund, grundare och ordförande i den ideella föreningen mindshiftkalmar.se – regional samverkan för psykiskt välbefinnande och en del av den nationella rörelsen Mind//Shift.