Annons
Insändare

”Nu har S och SD chansen att rädda Oknö Naturförskola”

Samtidigt som sommargäster lämnat Oknö för säsongen blommar förskolan upp som en plats som ger liv åt hela ön. Barnens trivsel på sin förskola går inte att ta miste på och pensionärer på sina promenader hälsar gärna på barnen som sprider glädje över generationsgränserna.
Insändare • Publicerad 21 oktober 2023
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Bara tanken på att flytta våra barn från en utomordentligt välfungerande förskola som de älskar att vistas på blir till en rejäl klump i magen hos oss föräldrar”, skriver insändarskribenterna.
”Bara tanken på att flytta våra barn från en utomordentligt välfungerande förskola som de älskar att vistas på blir till en rejäl klump i magen hos oss föräldrar”, skriver insändarskribenterna.Foto: Adam Wigren

Bara tanken på att flytta våra barn från en utomordentligt välfungerande förskola som de älskar att vistas på blir till en rejäl klump i magen hos oss föräldrar.

Att Oknö som tätort har en egen förskola innebär livskvalitet för boende i området, men majoriteten av barnen på förskolan bor inte på Oknö utan har valt förskolan för sitt goda rykte och naturnära pedagogik. Oknö Naturförskola sticker ut från övriga alternativ och berikar Mönsterås utbud av förskolor.

Annons

Nu har de borgerliga partierna tagit ställning för att lägga ner förskolan. Kommunalrådet Anders Johansson har uttryckt att det görs av ekonomiska skäl. Vi har tidigare skrivit ett bemötande av kommunens utredning där vi ifrågasatte innehållet och att det saknas en tillräckligt välgrundad analys för att besluta om en nedläggning.

Något fokus på kvalitet fanns inte alls med i kommunens utredning. Vid närmare utredning från oss föräldrar visade det sig att Oknö Naturförskola är kommunens mest uppskattade enligt de föräldraenkäter som kommunen genomfört. Dessa resultat beaktades inte alls i utredningen.

Förskolan har två utmärkelser för sitt arbete med hållbarhet; Grön flagg och Skola för hållbar utveckling. Den senare är en utmärkelse från Skolverket som Oknö Naturförskola är den enda förskolan i hela Kalmar Län som har erhållit. Det unika med denna utmärkelse omnämns inte i kommunens utredning och utmärkelsen som efter förnyelse gäller till 2026 förverkas vid en nedläggning.

Vad gäller de ekonomiska aspekterna ifrågasatte vi om det verkligen är ekonomiskt fördelaktigt att lägga ner förskolan om man också tar hänsyn till de dynamiska effekter det innebär. Oknö är en av de tätorter i kommunen som lockar flest nya permanentboenden, som därmed bidrar med nya skatteintäkter, vilket är kommunens överlägset viktigaste inkomstkälla.

Antalet permanentboende på Oknö har flerfaldigats de senaste decennierna. De årliga skatteintäkterna som en enda nyinflyttad familj kan bidra med ligger ungefär i linje med vad den tekniska förvaltningen av Oknö Naturförskola kostar.

Vi ifrågasatte också om det är förnuftigt att lägga ner förskolan och sälja ut en redan fungerande lokal och undrar vad det skulle kosta att framöver etablera en ny förskola om trenden med ett växande Oknö förtsätter.

Några svar på dessa frågeställningar har vi inte fått, varken i samtal med barn och utbildningsnämndens ordförande Madeleine Rosenqvist (KD), vid deltagande på kommunstyrelsens arbetsutskott eller i några andra forum.

Efter nya kontakter med kommunen framgår att några vidare analyser kring våra frågeställningar inte har gjorts. De politiker som nu har meddelat att de stödjer en nedläggning verkar inte så intresserade av att ta faktabaserade beslut med fördjupade analyser. I stället verkar de föredra att skjuta från höften i en fråga som berör både förskolans barn och kommunens ekonomi.

Nu öppnar sig istället en ypperlig möjlighet för S och SD att ta chansen att rädda en av kommunens mest uppskattade och välfungerande förskolor och jobba för att Mönsterås ska vara en attraktiv kommun att bosätta sig och leva i. Vi hoppas av hela våra hjärtan att dessa partier värdesätter våra barn högre än vad de borgerliga verkar göra.

Vi vill också välkomna alla intresserade politiker att träffa föräldrar och personal på förskolan den 8 november klockan 16.30 för vidare samtal med oss.

Föräldrar till barnen på Oknö Naturförskola

Annons
Annons
Annons
Annons