Annons
Insändare

Nu avråds vi till och med från att bada!

Malmfjärden i Kalmar ska muddras ännu en gång för att uppnå god status på vattnet.
Miljö • Publicerad 6 februari 2019
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Var lade man dessa förorenade massor för slutförvaring? Har man undersökt vad de innehöll? I dag har vi som bor vid norra- och södra Dragsviken fått veta efter provtagningar som vi själva initierat (inte kommunen) att vårt havsvatten är att betrakta som farligt avfall. Vårt vatten har MYCKET sämre värden än Malmö hamn på farliga gifter/ metaller till exempel TBT, arsenik, krom etc.

Vi avråds att bada!

Annons

Fram till andra hälften av 1990-talet hade vi ett litet reningsverk i Snärjebäcken/ Ryssbyån vid Hultsby gård. Det har förekommit många verksamheter längs ån bland annat i Rocknebytrakten till exempel träindustri, båtindustri, marsipanfabrik. Vad har dessa verksamheter under åren de funnits förorenat ån med? Vad vi vet har inga prover tagits av kommunen (endast på ph, kväve, fosfor).

När reningsverket stängdes anlades en fiskodling i bassängerna. Var lade man sedimenten som fanns i bassängerna? Vad innehöll de och var slutförvaras de?

Vi som bott på Skäggenäs sedan 1940-talet har med egna ögon sett hur havsvattnet successivt försämrats med åren. Ni politiker i kommunen kan inte längre låtsats att ni ingenting vet. Ni är valda av oss och vi har rätt att förvänta oss att ni agerar snarast.

Ingrid

Annons
Annons
Annons
Annons