Insändare

Målet är att sjuka ska komma tillbaka

Peter Karlsson, områdeschef Försäkringskassan Småland Sydost Karl Landergren planeringsdirektör Landstinget i Kalmar län ,
Försäkringskassan och landstinget arbetar gemensamt för att sjuka ska kunna återgå till arbete.
Foto:JESSICA GOW / TT
Försäkringskassan och landstinget arbetar gemensamt för att sjuka ska kunna återgå till arbete.

Sjuktal, sjukförsäkring och sjukskrivningar är ofta förekommande ämnen i den offentliga debatten.

Som samverkande parter i arbetet i vårt län vill vi gärna från Försäkringskassan och Landstinget beskriva hur sjukskrivningsprocessen går till.

Det är lätt att få intrycket att olika aktörer arbetar utifrån skilda utgångspunkter, men så är glädjande nog inte fallet.

Vården och Försäkringskassan arbetar gemensamt mot målet att den som är sjukskriven ska få goda möjligheter till rehabilitering för att kunna komma tillbaka till arbete. På så sätt kan också sjuktalen hållas på en stabil och låg nivå och alla som kan få möjlighet att delta i arbetslivet, vilket i sin tur är väsentligt för en god hälsa.

  Vi har olika uppdrag och roller i sjukskrivningsprocessen, beslutade av regering och riksdag, men ett gemensamt mål.

  Läkarnas roll är att ställa diagnos och behandla patienten. Försäkringskassans uppdrag är att bedöma arbetsförmåga, besluta om rätt till sjukpenning samt samordna de rehabiliteringsinsatser som individen behöver för att komma tillbaka i arbete.

  För att göra detta på ett korrekt och rättssäkert sätt behövs information och medicinska underlag från vården, som beskriver vad en person kan och inte kan göra på grund av sin sjukdom. Om det inte finns möjlighet att komma tillbaka till sitt ordinarie arbete startas ett arbete för rehabilitering till ett annat arbete.

  Det är viktigt att slå fast att de flesta som ansöker om sjukpenning också får det - cirka 97 procent. När Försäkringskassan avslår eller drar in en sjukpenning är det inte ett ifrågasättande av läkarens diagnos, utan oftast för att det inte är styrkt att arbetsförmågan är helt nedsatt, enligt de lagar och regler som riksdag och regering har beslutat om.

  Landstinget driver ett aktivt arbete med rehabiliteringskoordinatorer på hälsocentralerna och andra verksamheter där sjukskrivning är vanligt förekommande. För patienter med behov av stöd har också ett särskilt digitalt stödprogram, Sjukskrivningskollen, utvecklats.

  I länet träffas företrädare för vården och Försäkringskassan regelbundet för dialog. Vi genomför bland annat gemensamma utbildningar och arbetar gemensamt med kvalitetsfrågor, både när det gäller sjukskrivning ute i vården och utredning av rätt till sjukpenning inom Försäkringskassan.

  Uppkommer oklarheter tar vi den diskussionen, allt för att vården och sjukförsäkringen ska fungera så bra som möjligt tillsammans för den enskilde invånaren.

  Tillsammans arbetar Landstinget i Kalmar län och Försäkringskassan vidare med att stärka och utveckla arbetet i hela kedjan. Vi har en gemensam ambition att samverkan ska fungera ännu bättre i framtiden och att de olika stegen i sjukskrivningsprocessen ska vara enkla och tydliga för både medarbetare och invånare.

  Oavsett hur ansvarsfördelningen ser ut är vårt mål gemensamt; att arbeta för att den som är sjukskriven ska ges goda möjligheter att komma tillbaka i arbete.

  Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.