GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Kalmar län har fortfarande sin plats på Sverigekartan

Förr, när människor hade begränsade förflyttningsmöjligheter, upprättades logiska infrastrukturella förbindelser för att främja möjligheten att försörja och förflytta sig. Samhället har naturligtvis förändrats på 100 år, men behoven av fungerande infrastruktur kvarstår.
Insändarskribenterna belyser flera olika problem med infrastrukturen i länet.
Insändarskribenterna belyser flera olika problem med infrastrukturen i länet.
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Låt oss belysa några problem:

• Riksväg 25 är ett logistiknav som påverkar hela regionens försörjning med avseende på vägtransporter. Stora, tunga fordon med lång start- och bromssträcka trafikerar dagligen 25:an och åker på och av densamma via plankorsningar när planskilda dito ur alla aspekter vore att föredra. På riksväg 25 är det fortfarande stora problem på vissa sträckningar. Dels finns behov av viltstängsel eftersom viltolyckorna utmed riksväg 25 är många, dels behov av att bygga bort riskfaktorer. Bara vid Glasporten i Nybro händer det årligen olyckor, ibland med dödlig utgång och på sträckan från Boda Glasbruk till länsgränsen mot Kronoberg är älgolyckor ofta återkommande.

• Flyget. Många gånger har vi i Kalmar län fått nedläggningsbesked av den ena linjen efter den andra. Nu senast kom beslutet att stänga Bromma Flygplats. För Kalmar län är denna flygplats av yttersta vikt, företagen i länet är beroende av funktionen den ger för att vi som driver företag i denna landsända skall kunna fortsätta utveckla våra näringar. Vi gläds åt att Kalmar/Öland airport från hösten kommer att få avgångar till och från Frankfurt. Det kommer att öppna upp många nya affärsmöjligheter både för näringslivet och turistnäringen.

• Kust till kust. Kust till kustbanan, som går mellan Göteborg och Kalmar/Karlskrona, är viktig både i regionala och nationella sammanhang, och det måste den få fortsätta att vara men flera nödvändiga åtgärder behöver vidtas för att skapa bättre förutsättningar för både person- och godstrafiken där. Närmare bestämt; bra kopplingar till anslutande väg- och järnvägsnät, fler mötesspår, ökad turtäthet och anknytning till den nya stambanan. Förutsättningar för att hålla tågtiderna behöver också ses över så att tåget blir ett konkurrenskraftigt alternativ.

• Kalmar hamn. Självklart ska regionen välkomna expansion, nyetablering och företagsamhet. Ingen förstår det bättre än företagarna själva. Men vi förstår också behovet av en fungerande hamn. Det finns en stor oro bland företagare som i dag skeppar varor till och från Kalmar hamn att Kalmar stads expansion begränsar hamnens verksamhet på dess befintliga ytor. Nya byggnader får absolut plats, och nya entreprenörer är välkomna. Men vi menar att man först måste se till den befintliga verksamhetens funktion. Hur ser planen ut för Kalmar Hamn? Näringslivet i regionen har behov av hamnen. Det går inte att bortse från att företagen sysselsätter många och skapar försörjning för ett stort antal familjer. Vi vill påtala vår oro för att anställdas försörjning kan drabbas. När långsiktigheten är med i debatten, och det finns hållbara planer för det som redan i dag fungerar väl, välkomnar vi med glädje nya projekt och etableringar.

Kalmar län har fortfarande sin plats på Sverigekartan!

Charlotta Ahlqvist,

Styrelseordförande Nybro Företagsgrupp

Elisabeth Karlsson,

Styrelseordförande Centrum Sydost

Magnus Krantz,

Vd Börjes Logistik & Spedition AB

Gunvor Munck,

Vd Smålands Logistik AB

Jonas Johansson,

Vd Nybrogrus AB

Karl-Johan Löwenadler,

Vd Vida Wood AB

Roger Eckerstig,

Vd Bitus AB och Bitus Broakulla AB

Thomas Gustafsson,

Ordförande Företagarna Emmaboda

Lasse Johansson,

Ordförande Företagarna Kalmar/Nybro

Robert Wallin,

Bitr Regionchef Företagarna Kalmar län

Christina Davidson (C),

Kommunstyrelsens Ordförande i Nybro Kommun

Johan Jonsson (C),

Kommunstyrelsens Ordförande i Emmaboda Kommun

Läs mer om riksväg 25:

Läs mer om flyget i Kalmar:

Läs mer om järnvägen i länet:

Läs mer om Kalmar hamn:

Läs mer