Annons
Insändare

Jag tycker om mitt arbete – men nu räcker det

Omsorgsförvaltningens ekonomi är god, många arbetar heltid. De är framgångsrika inom många olika områden men det finns en baksida.
Insändare • Publicerad 7 oktober 2021
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Jag har svårt att se att vi får en bibehållen kontinuitet när vi blir fler som är hos omsorgstagaren”, skriver insändarskribenten.
”Jag har svårt att se att vi får en bibehållen kontinuitet när vi blir fler som är hos omsorgstagaren”, skriver insändarskribenten.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun har i sitt arbete med heltid som norm infört att ordinarie personal ska ha en viss del av sin arbetstid förlagd till vad de kallar ”tid till förfogande, TTF.

TFF:er planeras in i schemat med en fastlagd arbetstid men utan en placering den dagen. Detta innebär att personalen dessa dagar oftast vet när de ska arbeta men inte var.

Annons

Då TTF:er både ska täcka planerad och akut frånvaro så kan de förändras redan samma dag. Vilket gör att personalen går runt med en oro för att de ska placeras på olika ställen.

Det händer även att arbetstiden förskjuts med kort varsel. Hanteringen gör att personal kan komma obokade till ordinarie arbetsplats men kan bli akut bokade till en annan arbetsplats.

Att veta att detta kan hända skapar en oro och stress som för vissa är så hög att det skapar en psykosocial ohälsa. Arbetsgivaren möter detta med att man bokar hem många av dessa turer. Men i en del fall så sker detta så sent att man redan känt oro av att inte veta. Att få ett färdigt schema med obokade TTF:er skapar stress från början.

Tidigare har det varit relativt få TTF-turer men inom hemtjänsten har det i perioder ökat eller minskat från en schemaperiod till en annan beroende på hur mycket omsorgstagare och insatser man har på enheten.

Då många sagt att de inte mådde bra av hanteringen så tillskapades det en TTF-grupp där både representanter från arbetsgivare och facken deltog. Där kom vi fram till olika lösningar som skulle kunna göra så hanteringen av TTF-turerna skulle bli så bra som möjligt både för individen och arbetsmiljön. Men jag upplevde att lösningarna blev kompromisser som blev mer till arbetsgivarens fördel.

Nu har arbetsgivaren beslutat att få ner antalet timavlönade vilket jag tycker är bra för då får de en tryggare anställning. De timavlönade blev i stället månadsavlönade med fastlagd arbetstid. Men arbetsgivaren har dessutom beslutat att TTF-turerna ska fördelas jämnt över alla månadsanställda på arbetsplatsen vilket gör att ordinarie personal nu har ännu fler TTF-turer än innan.

Ordinarie personal har olika ansvarsområden och dessutom kontaktmannaskap och andra krav som förutsätter att man är på sin egen arbetsplats Vi har samtidigt krav på oss att skapa en bra kontinuitet ute hos omsorgstagarna.

Jag har svårt att se att vi får en bibehållen kontinuitet när vi blir fler som är hos omsorgstagaren. Det blir också mycket svårare att utföra sitt arbete med de olika ansvarsområdena och vara kontaktperson då man i perioder är mindre på sin egen arbetsplats än tidigare.

Mitt förslag hade varit att de timavlönade som nu är månadsavlönade har fler TTF:er än ordinarie personal då de inte har några ansvarsområden. Från att ha varit timavlönade och inte veta alls när man har arbete till att nu ha en fastlagd arbetstid har ju ändå blivit ett lyft för de timavlönades möjligheter att kombinera arbetsliv och fritid.

Satsa hellre på en heltidsmodell med en bra arbetsmiljö, där både personal och omsorgstagare blir nöjda. En bra arbetsmiljö skapar förutsättningar till ett bra utförande av arbetet, minskade sjukskrivningar och ett ökat antal nöjda omsorgstagare och anhöriga. Helt enkelt med en personal som mår bra.

Annons

Heltidsarbete som norm innebär inte bara att man ska få en heltidsanställning utan att man även ska orka arbeta heltid.

Vad arbetsgivaren måste förstå är att det inte handlar om att vi inte är flexibla för det är vi dagligen. Utan vi vill kunna göra ett bra jobb på vår egen arbetsplats i första hand.

Jenni Danielsson

Huvudskyddsombud

Team 3

Omsorgsförvaltningen

Kalmar kommun

Annons
Annons
Annons
Annons