unlock

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

  1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  3. E-tidning
  4. Söksearch
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

”Inte rimligt att vi och våra grannar får vår boendemiljö förstörd”

På många håll i Kalmar byggs det eller så planeras byggnation. Det är positivt att vår kommun växer och utvecklas. Fler får möjlighet att njuta av vår vackra bygd men samtidigt är det viktigt att expansionen värnar om de värden som gör vår miljö så attraktiv.
Rapsen 6DjurängenDagövägenBaltiska vägen
Rapsen 6DjurängenDagövägenBaltiska vägen
Foto: Atrio Arkitekter
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Ett område där det finns planer att förtäta är Rapsen 5, 6 och 7 i Djurängen, nära gamla Bergagården. På Rapsen 6 planeras två nya höghus på åtta respektive sex våningar. På denna fastighet finns redan nu tre flerfamiljshus. En byggnation skulle få stora konsekvenser för oss på den östra grannfastigheten Rapsen 3.

Rapsen 3 och Rapsen 6 utgör en helhet med sex bostadshus med 4,5 våningsplan. Fem hus är så gott som identiska. Byggnationerna skedde under 1980- och 90-talen och bär tydliga spår av denna period. Runt om oss har vi enhetliga områden från andra tidsperioder, trevåningshus från 1960- och 1970-talen samt pågående byggnationer österut från 2010- och 2020-talen. Varje område har sitt uttryck, sin charm och bär spår av sin historia.

Det detaljplaneförslag som nu är ute för samråd skulle slå sönder vårt område och förstöra den enhetliga boendemiljö som finns. Två höga hus med totalt 70 lägenheter med modern formgivning skulle dela det mitt itu. Vi bejakar ny arkitektur och anser att de nya områden som växer upp, både i vår absoluta närhet och längre bort, berikar vår stad och vår miljö. Vi kan däremot inte se något positivt med att spränga in nya dominerande huskroppar mitt i ett område som idag både fungerar och är trivsamt med små grönytor och en känsla av luftighet.

Det är inte rimligt att vi och våra grannar får vår boendemiljö förstörd, att vår livskvalitet försämras och att det inte tas någon hänsyn till kulturhistoria och estetik. Våra uteplatser kommer till stor del att skuggas och boende här riskerar att bli instängda rent fysiskt då våra siktlinjer västerut kraftigt begränsas av hus som byggs så nära att de nästan står på vår tomt. En stor del av de boende i vår bostadsrättsförening är dessutom till åren komna och har inte möjligheter att förflytta sig längre sträckor. För dem är utomhusytorna särskilt viktiga. Det är inte acceptabelt att våra gemensamma uteplatser ska berövas möjligheten att ge vår- och höstsol och behaglig temperatur. De gemensamma fikastunderna skulle bli ett minne blott. Äldre människor vill helt enkelt inte frysa.

Reaktionerna mot den framtagna detaljplanen har varit kraftiga från flera håll och det är vår förhoppning att den fortsatta hanteringen ska präglas av klarsyn, lyssnande och en vilja att bevara viktiga boendemiljöer och värden i Kalmar.

Birgitta Axelsson Edström

Pierre Edström

Läs mer