INSÄNDARE: ”Vår kustmiljö påverkas av dåligt renat avloppsvatten”

Svar insändare avseende inventering av enskilda avlopp i Mönsterås kommun.
Insändare • Publicerad 13 mars 2023
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Enskilda avlopp med en otillräcklig rening innebär att fosfor och kväve släpps ut i vattendag och i havet, menar skribenten.
Enskilda avlopp med en otillräcklig rening innebär att fosfor och kväve släpps ut i vattendag och i havet, menar skribenten.Foto: Lennart Ernstsson

Minskad igenväxning i vår kustmiljö, bättre vattenkvalité i våra vattendrag och att minska vår påverkan på Östersjön är något som Mönsterås kommun jobbar aktivt med. Vår kustmiljö påverkas av dåligt renat avloppsvatten.

Enskilda avlopp med en otillräcklig rening innebär att fosfor och kväve släpps ut i vattendag och i havet. Övergödningen leder till ökad produktion av växtplankton och fintrådiga alger. Sommartid kan vi se detta som algblomning. När växtplanktonen dör och bryts ner så används viktigt syre, effekten blir syrebrist i havet som dödar fiskar och bottenlevande djur. Det är inte bara vatten i diken, sjöar och Östersjön som förorenas av avloppsvatten som inte renats tillräckligt. Även grundvattnet kan bli förorenat av avloppsvatten från en enskild avloppsanläggning med otillräcklig rening. Därför är det viktigt att enskilda avlopp kontrolleras och de som inte når upp till kraven åtgärdas.

Mönsterås kommun är bland de sista kommunerna i länet som inventerar och ställer krav på att avloppsanläggningar med bristfällig rening ska åtgärdas. Vi förstår att det för enskilda fastighetsägare kommer att innebära en kostnad. Men i praktiken kommer fastighetsägare som saknar godkänd avloppsanläggning få minst två år på sig att åtgärda den.

Miljö- och byggnadsnämnden i Mönsterås kommun har också beslutat att undanta fastigheter där det bara bor en person och personen är över 80 år från kravet på godkänt avlopp.

Ann Petersson, Ordförande miljö- och byggnadsnämnden i Mönsterås

Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Barometern och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.