Annons
Insändare

”Tro mig – vi omsorgstagare ser hur det förhåller sig”

Undertecknad är ”kund” hos socialnämnden i Torsås kommun. Jag uppskattar verkligen de ambitioner som de har om sina omsorgstagare och sjuka som formuleringarna i värdegrunden ger uttryck för.
Insändare • Publicerad 7 mars 2022 • Uppdaterad 9 mars 2022
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Under årens lopp har jag kunnat iaktta hur vårdpersonalen tvingats stressa för att hinna med sina sysslor och samtidigt visa upp ett glatt ansikte”, skriver insändarskribenten.
”Under årens lopp har jag kunnat iaktta hur vårdpersonalen tvingats stressa för att hinna med sina sysslor och samtidigt visa upp ett glatt ansikte”, skriver insändarskribenten.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Uttryck som delaktighet, lyhördhet, respekt är positiva och ger mig en känsla av att någon har tänkt på mig och bryr sig om mig. För mig manifesteras detta fullt ut när nattpatrullen hälsar på och ömsint sköter om så att jag kan somna lugnt och tryggt.

Jag dristar mig ändå att komma med lite kritik och förslag, allt i syfte att åstadkomma förbättringar. Jag har många års erfarenhet av kommunal omsorg, dels som anställd inom omsorgen , dels är jag nu själv omsorgstagare sedan många år. Under årens lopp har jag kunnat iaktta hur vårdpersonalen tvingats stressa för att hinna med sina sysslor och samtidigt visa upp ett glatt ansikte. Det kan inte vara bra att ständigt slitas mellan viljan att göra en fullgod arbetsinsats för en medmänniska/kund och att inse att tiden inte räcker till, samtidigt som man döljer sin frustration.

Annons

Tro mig, vi omsorgstagare ser hur det förhåller sig. Vi riskerar att få dåligt samvete av att ställa till besvär. Talesättet kunden har alltid rätt gäller inte här på grund av tidsbrist och larmsignaler man inte hinner svara på.

Min uppfattning är att Torsås kommun och socialnämnd inför valet i höst och därpå följande budgetarbete har planer på att satsa på äldreomsorg och vård. Socialnämndens ansvarsområde är vittomfattande och man tvingas prioritera.

Socialnämnden och politikerna måste vara aktsam om sina anställda inom omsorgen. På den övriga arbetsmarknaden är trenden i dag att arbetsgivaren är rädd om sin personal och söker ge den bästa möjliga arbetsvillkor och som belöning få medarbetare som stannar kvar, bygger på sin kompetens och tar väl hand om nyanställda och vikarier.

För att ha tillgång till framtida arbetskraft inom omsorgen måste vi få en ändring till att det positiva i att ta hand om äldre och sjuka människor lyfts fram och att avigsidorna kompenseras med gott kamratskap, god arbetsledning och ett arbetsgivaransvar i tiden.

Jag uppfattar att kommunens samtliga partier nu vill satsa på kommunal omsorg och vård. Jag tror att politiker, sina intentioner till trots, tar illa vid sig när uppenbara avvikelser från värdegrunden sker och att de vill göra sitt bästa för att motverka sådana.

En indikation på hur ungdomarna i årskurs 9 lockas att söka sig till de gymnasieprogram som ger vägar in till de många yrken som finns inom omsorg och vård. En annan är denna; några av dem har haft prao inom till exempel omsorgen, hur upplevde de praotiden?

Jag hoppas att värdegrunden hålls levande inom förvaltningen! Vi omsorgstagare borde informeras om värdegrunden och hur den implementeras i det dagliga arbetet.

Jag känner inte till att omsorgstagare i gemen har fått ta del av vad värdegrunden innebär för dem. Jag har inte fått någon sådan information och föreslår därför att socialnämnden ser till att omsorgstagare nås av information om värdegrunden.

Kanske genom biståndshandläggarens medverkan värdegrundens begrepp ” delaktighet” skall inte innebära att någon eller några alltid vet bäst eller underlåter att förklara eller pratar om istället för med ”kunden”. Att skriva insändare kan vara ett sätt att få till stånd en dialog med berörda parter och få lite delaktighet.

Omsorgstagare

Annons
Annons
Annons
Annons