Annons
Insändare

INSÄNDARE: ”Skall Skansenskolans högstadium försvinna?”

I mitten av 1950-talet bildadets en enhetsskola för klasserna 7-9 I Mörbylånga. Denna skola blev mycket framgångsrik och många duktiga lärare såg till att eleverna fick bra utbildning för att klara framtida gymnasiestudier. Underlaget för högstadiet var elever från både Torslunda och Mörbylånga kommuner.
Insändare • Publicerad 17 oktober 2021
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Det är en nödvändighet att locka inflyttande familjer med ett framtida badhus, som vi Sverigedemokrater har med I vårt kommande budgetförslag”, skriver Sverigedemokraternas Partigrupp i Mörbylånga Kommun.
”Det är en nödvändighet att locka inflyttande familjer med ett framtida badhus, som vi Sverigedemokrater har med I vårt kommande budgetförslag”, skriver Sverigedemokraternas Partigrupp i Mörbylånga Kommun.Foto: Pia Olofsson

Under en period bestod högstadiet av sex parallella klasser med cirka 150 elever I varje årskurs. I Mörbylånga kommun finns idag två friskolor och ett kommunalt högstadium I Färjestaden. I Skansenskolan I Mörbylånga finns endast ett parallellt högstadium. I årskurs sju har det bara börjat elva elever.

Många elever som bor I Mörbylånga reser till Färjestadsskolorna. Hur har det kunnat hända att Skansenskolans högstadieum kommer att försvinna eller förlora hela sin status som en bra högstadieskola?

Annons

Ansvaret för denna utveckling måste politiskt tas av Socialdemokraterna och Moderaterna som prioriterat en kommunal högstadieskola I Färjestaden.

Dessa partier har hävdat att Färjestadsetableringen inte skulle påverka Skansenskolans framtid som en bra högstadieskola för elever I Mörbylånga.

Det kan konstateras att Skansenskolans utveckling är mycket dålig redan under denna hösttermin. Många av skolans elever har studieproblem och behöver stöd för att klara sina studier. De elever som inte vill vara kvar I en dålig skola har redan valt ett annat alternativ.

Denna utveckling kunde förutses. Det går inte att ha en parallell högstadieskola med ett begränsat elevunderlag. Lärarna kommer att flytta från en sådan skola och utvecklingen för eleverna blir på sikt sämre.

Det som Socialdemokraterna och Moderaterna har bestämt för Skansenskolan är att skolbyggnaderna skall upprustas enligt modell Skansenskolan 2.0. Denna upprustning gäller tydligen byggnaderna. Det viktigaste i en skolverksamhet är eleverna. Någon förbättring av elevunderlaget kommer knappast att ske med bara nymålade väggar I skolsalarna.

En lösning för att förbättra skolverksamheten och öka elevunderlaget för Skansenskolan är att göra Mörbylånga tätort mer attraktiv för barnfamiljer. Hur gör man detta?

Det måste tas fram fler bostadsplaner för småhus. Kommunen måste göra samhället attraktivt för barnfamiljer.

Det är en nödvändighet att locka inflyttande familjer med ett framtida badhus, som vi Sverigedemokrater har med I vårt kommande budgetförslag. Med ökad inflyttning kan en sådan investering bli lönsam. Alternativet är att se på medan Skansenskolans högstadium försvinner.

Sverigedemokraternas Partigrupp i Mörbylånga Kommun

Annons
Annons
Annons
Annons