Insändare

INSÄNDARE: ”Allt stöd kommer att ges för att man ska klara språktester”

Micael Ländin har i Barometern den 4 maj svarat på två insändare som tar upp de bristande språkkunskaperna inom äldreomsorgen i Kalmar. Bakgrunden är den interpellation jag skrev till kommunfullmäktige den 24 april och som bland annat tog upp Inspektionen för Vård och Omsorgs kritik när det gäller de anställdas språkkompetens. Vi ville att kommunen skulle utreda hur språkkraven kan bli tydligare genom införande av språktester.
Insändare • Publicerad 8 maj 2023
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Äldreomsorgen är till för de äldre och deras livslånga insats måste belönas med en trygg vård där personalen behärskar svenska språket borde i tal och skrift. Att så inte är fallet konstaterar omsorgspersonal, anhöriga, IV och inte minst de äldre själva.. Men Micael Ländin blundar för detta faktum och typiskt är att han inte med ett ord nämner att vården i första hand är till för de äldre. Micael Ländin menar att språktester utesluter många av de anställde men det är tvärtom. Genom språkkrav så stärker vi den som inte behärskar språket. Att ställa krav är att bry sig och vi behöver ställa krav för de äldres skull men också för den anställdes skull som då lär sig språket och lättare kan integreras i samhället. Allt stöd kommer att ges för att man ska klara språktester.

I stället för att förbättra omsorgen talar Micael Ländin om att vi vill utesluta nyanlända när det är tvärtom, språktester har genomförts i flera kommuner. Och det även där socialdemokrater styr! Så menar Micael Ländin i konsekvensens namn att hans partivänner i andra kommuner vill utesluta nyanlända. Det är naturligtvis en lögn att vi vill utesluta människor och det är inte första gången Micael Ländin far med osanning.

I Barometern från den 3 april säger Micael Ländin: ”Vi har språkombud, språkövningar och säkerställning vid anställning att man kan språket”! Detta är ju inte sant. IVO har konstaterat detta och anställda och kommuninvånare vet detta men Micael Ländin blundar för detta faktum. Vi behöver en helt annan politisk ledning för att klara av språkproblemen och inte en ledning som blundar för problemen och kör på i gamla hjulspår!

Curt Gustafsson, SD-ledamot i kommunfullmäktige.