Annons
Insändare

”Gjort vårt yttersta för att möta markägaren”

Svar på insändare ”Den svenska rättsstaten verkar inte vara så rättslig trots allt”: ”Länsstyrelsen beklagar djupt att vi inte lyckats nå en överenskommelse med markägaren om att skydda de nationellt och internationellt betydelsefulla naturvärdena på Värnanäs.”
Insändare • Publicerad 2 mars 2020 • Uppdaterad 3 mars 2020
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Lennart Östersten på Värnanäs.
Lennart Östersten på Värnanäs.Foto: Mats Holmertz

Det är mycket ovanligt att vi inte kommer överens med markägare, i de flesta fall har vi en god dialog. Vår uppfattning är att Länsstyrelsen och Naturvårdsverket under de tolv år processen pågått gjort vårt yttersta för att möta markägarens synpunkter och önskemål.

LÄS MER: Tidigare insändare om Värnanäs:

Vi ser att det skogsbruk som bedrivs på Värnanäs idag är oförenligt med ett långsiktigt bevarande av naturvärdena. Efterträdare till dagens gamla ekar och bokar avverkas, vilket gör att generationsglappet till de gamla träden ökar. Samtidigt råder stor brist på grov död ved, som hyser många av de hotade arterna. Den har fortlöpande upparbetats. I flera områden har i princip all hassel tagits bort, i rak motsats till råd från både Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen.

Annons

Markägaren och staten stod i januari 2020 mycket långt ifrån varandra också i ersättningsfrågan. Markägaren ersätts för den marknadsvärdesminskning som reservatsföreskrifterna innebär, här att konventionellt skogsbruk inte kan bedrivas. Markägaren får också ett extra påslag på 25 procent. I Värnanäs handlade det vid den senaste värderingen om drygt 24 miljoner kronor. Även intäkterna från det virke som tas ut vid skötseln av reservatet tillfaller markägaren.

När det gäller medel till den framtida skötseln ser vi med nuvarande medelstilldelning från Naturvårdsverket för skötsel av skyddad natur att naturreservatet ska kunna förvaltas i enlighet med dess syfte och skötselplan.

Den biologiska mångfalden på Värnanäs är unik och oersättlig. Med beslutet om ett naturreservat har Länsstyrelsen fullgjort ett av de grundläggande uppdragen myndigheten har, att långsiktigt skydda och förvalta sådana miljöer för framtida generationer.

Cecilia Schelin Seidegård, landshövding

Karin Bergman, landsbygdsdirektör

LÄS OCKSÅ: Så har Barometern skrivit om Värnanäs och planen på naturreservat:

Annons
Annons
Annons
Annons