Annons

Förbjud våra kommuner och regioner att använda inhyrd personal

Jag läste reportagen om inhyrd sjukvårdspersonal i Barometern-OT men saknar en diskussion om orsakerna till att problemet uppstått.
Insändare • Publicerad 11 mars 2020
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
STOCKHOLM  20151113Lungundersökning.Foto: Claudio Bresciani / TT / Kod 10090
STOCKHOLM 20151113Lungundersökning.Foto: Claudio Bresciani / TT / Kod 10090Foto: Claudio Bresciani/TT

Som jag ser det har vi två olika problem att brottas med. Tyvärr är dessa problem kommunicerande kärl vilket försvårar eller kanske omöjliggör en bra lösning.

Först har vi arbetsmiljön och arbetsvillkoren för den fast anställda personalen. Jag har aldrig arbetat inom sjukvården utan bara sett denna arbetsmiljö ur patientens synvinkel och kan därför inte bedöma den. Med tanke på historiken bakom sköterskeyrket har jag dock svårt att tänka mej att det i dag är ett överbetalt skrå.

Annons

Självklart ska arbetsmiljö och arbetsförhållanden inom sjukvården vara sådan att personalen trivs. Detta är våra politikers förbannade skyldighet att ordna. Ingen anställd ska sluta på grund av att arbetsmiljön är dålig.

Att arbeta tillsammans med en kollega som har samma arbetsuppgifter, kortare erfarenhet men bättre lön måste ju vara förödande för trivseln på arbetsplatsen.

Lönen ska vara rimlig med tanke på arbetsuppgifter, patientkontakter, utbildningskrav med mera. Det finns gott om modeller för att göra en sådan jämförelse. Tyvärr kommer vi nog aldrig att få uppleva att ”rätt” lön upplevs som rätt av den enskilde arbetstagaren. Inte ens de som har miljoninkomster uppfattar sin lön som tillräcklig.

Säkerligen är det så att oavsett hur bra arbetsmiljön och lönen blir så kommer bemanningsföretagen att kunna erbjuda bättre villkor. Bemanningsföretag inom sjukvården är en genial affärsidé. Den enda jag kan komma på där säljaren helt styr prisbilden och där en ökad kostnad dränerar motpartens kassa så att fler fast anställda vantrivs och slutar så att de kan hyras ut av bemanningsföretaget. Om sjukvården saknar personal så blir prislappen på den inhyrda personalen ointressant för sjukvården måste ju fungera.

Ingen skugga ska falla över den läkare eller sköterska som väljer att jobba för ett bemanningsföretag. Vem skulle frivilligt välja sämre lön och arbetsvillkor för samma arbete?

Vad kan då göras för att lösa problemet?

En ökad utbildning av sjukvårdspersonal kommer kanske att ge en marginell effekt. Enligt uppgift i media har vi i dag ingen brist på utbildad personal. Bristen gäller fast anställd personal inom sjukvården.

Att förbjuda bemanningsföretag skulle troligen ha en stor positiv effekt under förutsättning att våra politiker tar sitt ansvar och ser till att arbetet inom sjukvården blir så attraktiv att inte personalen slutar på grund av att de inte trivs.

Tyvärr är det säkerligen omöjligt av politiska eller andra skäl att förbjuda bemanningsföretag.

Då återstår bara en sak att göra. Se till att arbetsförhållandena blir bra inom sjukvården och förbjud våra kommuner och regioner att använda inhyrd personal.

Annons

Detta skulle antagligen under en övergångsperiod orsaka en hel del lidande och kanske dödsfall bland våra medmänniskor. Men det är kanske det offer vi måste göra för att få en fungerande sjukvård.

Alternativet är att fortsätta att mata gökungen trots att vi vet vad som kommer att hända. Den kommer att ta allt mer av våra skattepengar till den blivit tillräckligt stor att kasta alla andra alternativ ur boet.

Flanör

LÄS MER: Här hittar du Barometern-OT:s artikelserie om den inhyrda vården:

Annons
Annons
Annons
Annons