Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

”Florerar många missuppfattningar om det planerade äldreboendet”

Replik på insändaren: ”Vad sysslar ni med i Borgholms kommun?”.
Ett nytt särskilt boende planeras i området kring Ekbacka.
Ett nytt särskilt boende planeras i området kring Ekbacka.
Foto: Maria Alåsen
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Det är just nu många missuppfattningar som florerar vad gäller det planerade äldreboendet på Ekbacka. Därför kommer här ett klargörande om vad som gjorts och vad som görs inför kommande entreprenadupphandling av ett nytt och modernt äldreboende.

Kommunfullmäktige fattade under våren 2020 ett inriktningsbeslut om att bygga ett nytt särskilt boende med 80 boendeplatser på Ekbackaområdet. Boendet kommer bland annat att ersätta nuvarande Soldalen och Strömgården. Jag vill poängtera att det ännu inte genomförts någon byggentreprenadupphandling utan det förbereds nu av vår kompetenta personal med hjälp av konsulter.

Inför beslutet hämtades det under sensommaren 2019 in indikativa hyresnivåer för ett äldreboende med 80 platser. Kommunen tog även, med hjälp av extern konsult, fram indikativ jämförelsekostnad för vad motsvarande äldreboende skulle kosta att bygga och förvalta i egen regi. Allt var beräknade kostnader så att kommunen kunde ta beslut om kommunen skulle äga och förvalta det nya boendet eller hyra det.

Kommunfullmäktige beslutade att kommunen ska blockhyra äldreboendet i stället för att äga det. Samtidigt beslutades om en markanvisning, enligt kommunens markanvisningspolicy, till en extern framtida hyresvärd. Efter detta har kommunstyrelsen tecknat ett hyresavtal för det kommande äldreboendet.

Jens Odevall, kommunchef Borgholm.
Jens Odevall, kommunchef Borgholm.
Foto: Linnea Nybogård

En styrgrupp bestående av arbetsutskotten i kommunstyrelsen och socialnämnden har tillsatts. Liksom en arbetsgrupp med representation från verksamheten. Även en extern konsult har anlitats för att leda projektet med att ta fram detaljerade handlingar, inför kommande byggentreprenadupphandling.

Kommunstyrelsen har nu, efter förslag från arbetsgruppen och styrgruppen, godkänt flera tillägg inför kommande entreprenadupphandling. Det absolut största tillägget är ett sopsugssystem för att minimera transporter för avfall och förenkla hanteringen för personal och boende vilket ger tidsbesparingar. Tilläggen innehåller också bland annat att kyld tilluft kopplas in i ventilationsaggregaten och att en förstärkt tryckanordning installeras för att säkra sprinkleranordningar, på grund av kapacitetsbrist i våra vattenledningar sommartid.

Tilläggen gör att hyreskostnaden för det särskilda boendet ökar med 231 kronor per kvadratmeter och år jämfört med bashyran i blockhyresavtalet. Årshyran för kommunen kommer uppgå till 1947 kronor per kvadratmeter. Denna hyresnivå ligger fast även om kommande byggentreprenadupphandling blir dyrare än beräknat, vilket innebär att den kommande hyresvärden står för risken.

Även detaljplanearbetet är inne i en slutfas och beräknas vara färdigt under våren. Ambitionen och förhoppningen är att det nya särskilda boendet ska stå klart under slutet av 2022.

Vad gäller mina uttalanden i tidigare upphandlingar känner jag inte igen mig i den bilden insändaren ger uttryck för.

Jens Odevall, kommunchef i Borgholms kommun

Läs mer