Annons
Insändare

Finns ingen sakkunnig om miljögifter

Efter att ha läst de båda artiklarna om miljögifterna i Dragsviken ställer man sig ju frågan: Anser docenten på KI i Stockholm att kadmium är ett farligare gift än TBT eftersom hon inte uttalar sig om de andra miljögifterna i Dragsviken.
Publicerad 4 juni 2019
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

TBT är cirka 100 gånger giftigare än DDT. TBT är en av de farligaste kemiska substanser som människan skapat. Docenten verkar inte ha räknat med att vår hud, som har en yta på två kvadratmeter, och våra slemhinnor, som är extremt bra på att ta upp ämnen, tar upp gifter från vår omgivning eller som läkemedel via hud eller slemhinnor. Har Kalmar kommun ingen egen sakkunnig om miljögifter i vattnet och deras påverkan på människor? Varför skall då Kalmar kommun slamsuga Malmfjärden en gång till när en docent säger att det inte är farligt att stå eller gå på botten eller i vattnet. Använd istället dessa pengar till bättre projekt. Havs och vattenmyndigheten skriver på sin hemsida: Kombinationer av kemikalier, som verkar på samma sätt, kan ge upphov till negativa effekter redan vid så låga halter där de enskilda kemikalierna i sig själva är ofarliga. Inom EU ska större, mer än 200 badande per dag, offentliga badplatser registreras som EU- bad. Alla EU- bad ska ha tydliga skyltar som visar vilken kvalitet badvattnet har. Kommuner kan även frivilligt registrera och kontrollera övriga bad enligt reglerna.

Dragbo

Annons
Annons
Annons
Annons