Insändare

Fyra av tio fritidspedagoger saknar högskoleexamen

Insändare Artikeln publicerades

Den 8:e maj firas Fritidshemmens dag runt om i landet. En dag att uppmärksamma fritidshemmens viktiga roll och betydelse för våra elever.

Tyvärr sker firandet i en tid då situationen i många fritidshem är krisartad. Vi har aldrig haft så många elever inskrivna på fritids.

Det är såklart glädjande, men när varken resurser, lokaler eller lärartäthet utvecklas i relation till antalet elever leder det till alltför stora elevgrupper och arbetsmiljön blir lidande.

Enligt Skolverket går det 47,7 barn per avdelning i Oskarshamns kommun. Fritidshemmet har ett pedagogiskt uppdrag som skiljer sig från förskoleklassen och grundskolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.

Fritidspedagogiken utvecklar kompetenser som samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga, problemlösning, kreativitet, kulturell medvetenhet och estetiska uttrycksformer.

Utbildningen närmar sig därmed ämneskunskaperna från ett annat håll än grundskolans kursplaner. Fritidspedagogiken innehåller precis de nyckelkompetenser för livslångt lärande som EU lyfter fram som viktiga i ett globaliserat kunskapssamhälle.

Samtidigt som uppdraget förstärkts och elevgrupperna ökat har andelen anställda med pedagogisk högskoleutbildning sjunkit. Den senaste statistiken från Skolverket visar att det endast är 60 procent av personalen i fritidshem i Oskarshamns kommun som har en pedagogisk högskoleexamen.

För att säkra kvalitén på fritidshemmen måste elevgrupperna minska, antalet behöriga lärare öka och tiden till planering, reflektion och utveckling av den pedagogiska verksamheten säkras.

Det behövs en politik som tar sig an situationen i fritidshemmen och de stora skillnader som finns mellan olika kommuner.

Den effekt lärarens arbete får på den enskilda eleven och samhället i stort. Den prislapp som samhället betalar idag på grund av bristerna är betydligt dyrare än vad rätt investeringar skulle kosta.

Beslutsfattare i Oskarshamns kommun har mycket kvar att bevisa. Med satsningar på högre lön, bättre arbetsvillkor och en tydligare prioritering av fritidshemmen kommer fler välja att bli och förbli lärare i fritidshem.

Vi vill se ordentliga löften om minskade elevgrupper och åtgärder som gör skillnad i vardagen på varje fritidshem.Beslut som möjliggör lärares pedagogiska ansvar, ökar lärareffekten och säkrar elevernas rätt till en verksamhet av hög kvalitet, börjar i politiska prioriteringar.

Fritidshemmen har stor potential att bidra till både högre kunskapsresultat och jämlika livschanser. Det vill vi få chansen att fira!

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordf Lärarförbundet

Tobias Magnusson, ordförande Lärarförbundet i Oskarshamn

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.