GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Replik: ”Bygden skulle bli mer levande utan täkt”

Replik på artikeln ”Fliviksbo välkomnar utökning av täkt.”
Bygden skulle bli mer levande utan täkt, anser insändarskribenten,
Bygden skulle bli mer levande utan täkt, anser insändarskribenten,
Foto: Roger Carlsson
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Med anledning av den debatt som förts i OT den senaste tiden angående stentäkten i Flivik vill vi framföra följande.

Stentäkten och dess hamn i Gåsfjärden är en större fråga än bara för boende i Flivik. I Flivik med omnejd och Adriansnäs oroar man sig främst för grundvattnet. Boende runt Gåsfjärden och farleden oroar sig för ökat buller från hamnen samt påverkan från lastfartygen.

Scandinavian Stone vill ha omfattande brytning 18 meter under havsnivån i 30 år. Det grundvatten som tränger upp i täkten måste pumpas bort. Vid full brytning kommer man årligen att pumpa bort 250 000 kubikmeter grundvatten, vilket motsvarar vattenförbrukning för 5 000 personer.

I Flivik och Adriansnäs är man helt beroende av egna brunnar och någon plan för kommunalt vatten finns inte. Det torrare klimatet har redan börjat tära på tillgången i brunnarna och de boende har lärt sig att handskas ytterst försiktigt med vattnet för att brunnar inte ska sina eller få saltvattenintrång. Då känns det mycket oroande att en sådan mängd grundvatten ska pumpas rakt ut i havet.

Gåsfjärden har redan kommunens sämsta vatten enligt kommunens egen utredning. Nu ansöker Nybrogrus om att få ta emot 220 lastfartyg om året. Dessa ska gå cirka a 8 kilometer genom Misterhults naturreservat/Natura 2000-område innan de når Gåsfjärden och hamnen. Boende runt Gåsfjärden och farleden oroar sig för negativ naturpåverkan, bland annat ytterligare försämring av vattnet och risk för båthaveri med oljeutsläpp.

Boende i Flivik, Adriansnäs samt runt Gåsfjärden har gemensamt anlitat ett juridiskt ombud för att föra deras talan mot expansionsplanerna. I dagsläget är det cirka 200 personer. I Flivik är 76 procent av hushållen med (borträknat markägarna som arrenderar ut mark till stenbolagen). Det handlar om såväl permanent- som fritidsboende. Flera av dessa har en bakgrund i Fliviks stenindustri sedan generationer.

"Expansionen innebär att täkten ska utvidgas bland annat åt Flivik, vilket gör att de närmaste husen kommer ligga endast 350 meter från denna."

En deltidsboende i Flivik säger i artikel att han inte störs av stentäkten idag. Vi oroar oss för det framtida scenariot. Den ansökta verksamheten är långt ifrån dagens. Expansionen innebär att täkten ska utvidgas bland annat åt Flivik, vilket gör att de närmaste husen kommer ligga endast 350 meter från denna. En fördubbling av verksamhetsområdet, en tredubbling av brytningen och obegränsade arbetstider kommer innebära ökat buller och ha stor negativ påverkan inom ett stort område.

Att täkten med sin planerade expansion kommer att bidra till en levande bygd betvivlar vi. Täkten ger endast ett fåtal arbetstillfällen för kommunens invånare och bara en ytterst liten del av produktionen levereras och används lokalt. Det allra mesta levereras ut med lastfartyg till andra hamnar runt Östersjön. Det är vår övertygelse att bygden skulle bli mer levande utan en sådan verksamhet. Då skulle det kunna ske en ökad inflyttning när allt fler människor arbetar på distans, som i sin tur skapar ytterligare arbetstillfällen för nyetablerade och redan befintliga hantverkare i området. Då skulle också lokala satsningar på friluftsliv, turism och rekreation kunna blomma fullt ut i Sveriges vackraste skärgård!

För Urbergsgruppen Flivik och Gåsfjärden

Peter Norman

Fler insändare i ämnet:

Läs mer