Annons
Insändare

Blunda inte för dödsolyckorna

I Sverige fortsätter byggbranschen att toppa statistiken över dödsolyckor på arbetsplatser, och trots regeringens nollvision är antalet dödsfall oförändrade över tid.
Insändare • Publicerad 3 maj 2022
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Alla ska komma hem efter arbetsdagen, det måste vara en självklarhet i Sverige och i vår region Småland-Blekinge år 2022”, skriver insändarskribenten.
”Alla ska komma hem efter arbetsdagen, det måste vara en självklarhet i Sverige och i vår region Småland-Blekinge år 2022”, skriver insändarskribenten.Foto: Hasse Holmberg / TT

Efter en mindre nedgång 2020 är statistiken över antalet förolyckade på arbetsplatserna tillbaka på samma höga nivåer som innan pandemin. Under 2021 skedde totalt 48 dödsolyckor på Sveriges arbetsplatser varav 10 inom byggbranschen. Bara under nuvarande års två första månader har fyra personer omkommit i anslutning till byggverksamhet.

Vi talar alltså om nästan en död byggnadsarbetare i månaden. Och det blir knappt en notis i tidningen när det sker.

Annons

En rapport från arbetsmiljöverket 2018 visade att i princip samtliga granskade dödsolyckor hade kunnat undvikas med ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerhetskultur. Det här alltså något som går att undvika. Alla dessa människor hade kunnat komma hem till sina nära och kära, om bara arbetsmiljöarbetet fungerat som det skulle.

Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön, och i det ingår att på alla vis motverka stressade situationer som kan leda till att rutiner frångås. Vi vet att alla inte klarar av att ta det ansvaret och då behövs mer resurser och bättre kontroller från staten och kommunen.

Prispress och underbudskonkurrens från oseriösa företag är en del av problemet. Byggbranschen plågas av arbetslivskriminalitet och oseriösa bolag som genom att skarva med både säkerhet och villkor konkurrerar ut seriösa bolag, eller tvingar även dem att ta genvägar.

Även här har stat och kommuner ett stort ansvar. Inte sällan återfinns dessa bolag på offentligt finansierade projekt så som skolor, kommunala bostäder eller infrastrukturprojekt. Detta är helt oacceptabelt. Samhället måste ta tillbaka kontrollen och våra skattepengar ska inte gå till kriminella som dessutom spelar med våra arbetskamraters liv och hälsa.

Alla ska komma hem efter arbetsdagen, det måste vara en självklarhet i Sverige och i vår region Småland-Blekinge år 2022. Och det ansvaret kan inte bollas runt eller läggas på någon annan.

Tomas Sjögren, arbetsmiljöansvarig 
Byggnads region Småland-Blekinge

Annons
Annons
Annons
Annons