GDPR Illustration

Ta del av vår integritetspolicy

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat vår integritetspolicy så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

”Avverkningen har gjorts på ett mycket bra sätt”

Replik i debatten om skogsavverkning i Fallebo.
Insändare • Publicerad 16 november 2022
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Avverkningen i Fallebo.
Avverkningen i Fallebo.Foto: Roger Carlsson

Landskapet runt Oskarshamn domineras av tall och ek och där tallen håller till på de lite magrare delarna och eken på de lite bättre områdena. Granen som är en sentida invandrare har det kämpigt på de grunda jordarna och med varmare väder. Med stigande ålder på gran och med rådande förutsättningar blir det lätt problem vilket alla länets skogsägare blivit varse de sista åren.

Landskapsförutsättningarna har varit vägledande vid planeringen av området i Fallebo och arter som gillar gammal tall och ek samt ljusare miljöer har prioriterats före granskogsarter. Vår del av Sverige benämns också som ”östra Götalands brandregion” i naturvårdsammanhang och här vidimeras just tall och ek som karaktärsträd.

Området i Fallebo har också ett stort publikt intresse med flera strövstigar och motionsspår. I planeringen och vid utförandet har stor vikt lagts för att skydda dessa stigar.

Området uppmärksammades under hösten 2020 då ett granbarkborreangrepp noterades.

Under 2021 och 2022 har fler granar angripits av granbarkborren varför risken med granskog varit överhängande. Detta vidimeras också av Skogsstyrelsens riskkarta för granbarkborreangrepp som tar hänsyn till andelen gran samt markfuktighet.

Under åren 2020–2022 har huvuddelen av det som avverkats på kommunskogen varit mer eller mindre påverkat av granbarkborren.

Efter utförd avverkning som enligt ansvariga har gjorts på ett mycket bra sätt har området fått ett betydligt ljusare inslag och där man tydligt ser prioriteringen av just tall och ek. Motionsspåret är intakt och vissa områden är orörda eller har ett stort inslag av tallskog. Riskträd för skogsflanörer har tagits bort.

Arter som är kopplade till tall och ek har gynnats av åtgärden medan exempelvis ulltickan som är granberoende har fått sämre förutsättningar av åtgärden. Naturvårdsmässigt så är det arter som är viktiga i det här landskapet som har gynnats.

Området i Fallebo har varit föremål för flera besök av olika intressegrupper och ansvariga för kommunen och Södras representanter för skogscertifiering har deltagit. Meningarna om åtgärden har som bekant ej varit samstämmiga.

Oskarshamns kommun har cirka 2600 ha skog. I en framtagen skogspolicy (antagen 2019) har man delat upp skogen i en så kallad tätortsnära del och en produktionsdel. I den tätortsnära skogen som omfattar cirka 1200 ha ska hyggesfria modeller användas. I produktionsskogen ska skogsvårdslag och certifieringsregler vara vägledande. Det aktuella området i Fallebo är klassat som produktionsskog men ligger ändock nära samhället och välbesökt motionsområde varför en stor hänsyn är befogad.

Varje år tas en årsplan fram med områden som kan bli aktuella för skogliga åtgärder. Det kan gälla både i den tätortsnära delen och i produktionsdelen. Att sprida på avverkningsobjekt inom produktionsdelen är också en viktig sak med tanke på hur kommunens skogsbestånd ska se ut nu och i framtiden. Att även göra åtgärder nära bebyggelse är en viktig del då även skogen blir gammal och kan utgöra fara för nyttjare av publika stråk eller tomter.

Arne Erlandsson, gatuchef

Stefan Olheden, skogskonsulent

Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Barometern och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.