Annons
Insändare

Är det verkligen rätt att kommunen bekostar en juristutbildning?

Läser till min förvåning och kanske också lite bestört att kommunstyrelsen i Kalmar under ledning av Johan Persson (S) föreslår att 100 miljoner kronor de kommande tio åren ska tillföras Linnéuniversitetet för att delvis bekosta en juristutbildning.
Insändare • Publicerad 8 oktober 2021
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Insändarskribenten ställer sig frågande till att kommunstyrelsen i Kalmar sagt ja till att delvis finansiera en utbildning i juridik vid Linnéuniversitetet.Foto: Linda Eliasson

Johan har rätt i att både offentlig sektor och det privata näringslivet har ett ökande behov av jurister. Om nu Kalmar kommun ska bidra med dessa pengar så undrar jag hur mycket det privata näringslivet bidrar med? Troligtvis inte en krona och då är frågan, är det verkligen en kommunal angelägenhet att bekosta en utbildning på det sätt som man nu aviserar.

Däremot om man kanske varit mer specifik och sagt att vi från kommunen bekostar en professur så är jag övertygad om att det hade sett betydligt bättre ut.

Annons

Hur man än vrider och vänder på saken så är det ytterst Kalmar kommuns invånare och skattebetalarna som står för notan även om Johan säger att det är Kalmar kommunbolags fria egna kapital som står för finansieringen. Vad är fritt eget kapital?

Av för mig okänd anledning använder Johan begreppet vi, gång på gång. Varför kan man fråga sig? Vilket är Johans och kommunstyrelsens huvudsakliga syfte med att driva denna fråga?

”Är övertygad om att 100 miljoner skulle göra mer nytta inom exempelvis äldreomsorgen, skola och annan kommunal verksamhet.”
Björn Sandström

Att etablera en utbildning av denna dignitet så att den på sikt ska stärka universitetet och Linnéregionens tillväxtpotential är ord som används. Är mycket tveksam till att det kommer att uppnås. Finns en stor risk att denna utbildning kommer att bli en andra eller tredje gradens juristutbildning. Det finns minst fem sex universitet i landet som har mycket hög klass och mycket gott anseende på sina juristutbildningar.

Det är ju inte bara enkelt som så att fatta ett beslut om att att inrätta en juristutbildning. Det kommer att behövas hög kompetens för att lyckas med denna satsning och frågan är om denna kompetens finns att tillgå?

Sammanfattningsvis, är det verkligen rätt ur ett juridiskt perspektiv (där fick jag till det) och ur ett moraliskt perspektiv för en kommun att göra en satsning i denna riktning och storleksordning. Är övertygad om att 100 miljoner skulle göra mer nytta inom exempelvis äldreomsorgen, skola och annan kommunal verksamhet.

Får verkligen hoppas att när det kommer till beslut att kommunfullmäktige fattar det rätta beslutet.

Björn Sandström

LÄS OCKSÅ:

Annons
Annons
Annons
Annons